Home » Zoekresultaten voor "" - Pagina 9

Goten schoonhouden

Woningen met schuine daken op de slaapkamerverdieping hebben boven het balkon op de woonkamerverdieping een goot voor de afvoer van hemelwater. De bewoner is verantwoordelijk voor het regelmatig schoonhouden van de goot en de afvoer van het hemelwater via de … Meer lezen

Geluidshinder

Wij verzoeken u vriendelijk geluidshinder voor buren zoveel mogelijk te beperken. Harde geluiden zijn in elk geval niet toegestaan tussen 22.00 uur en 8.00 uur en bij voorkeur niet op zon- en feestdagen. Zie ook artikel 24 van het Huishoudelijk … Meer lezen

Facebooksite voor bewoners

Door één van onze bewoners is er een Facebooksite voor de Noordmolenwerf opgericht. Hier kan men wetenswaardigheden kwijt.  Gaat u naar https://www.facebook.com/groups/Noordmolenwerf/ om de groep te bezoeken.

Dubbel glas

Het aanbrengen van isolatieglas is toegestaan, mits de afdeklatjes in dezelfde oorspronkelijke kleur blijven. De kleurnummers die we aan de buitenzijde van het gebouw gebruiken zijn Ral 9005 en Ral 3005. U kunt de glaszetter verzoeken om de afdeklatten van tevoren te … Meer lezen

Doorgang

De trappenhuizen en voorbalkons dienen vrij te blijven van obstakels welke in geval van nood een directe doorgang belemmeren. Deze regel geldt ook tijdens de verbouwing van uw appartement. Zie ook artikel 11 van het Huishoudelijk Regelement.

Centrale verwarming

Ons appartementengebouw is aangesloten op Stadsverwarming en beschikt daardoor over een collectieve CV installatie. De gehele installatie en alle transportleidingen, tot aan de thermostaatknop is eigendom van de VvE. Uw verbruik wordt jaarlijks (meestal juni of juli) opgenomen en verrekend … Meer lezen

Berging

Het is niet toegestaan om gevaarlijke stoffen e.d. in de berging op te slaan. Het is ook niet toegestaan diepvrieskasten of andere apparaten in de berging te plaatsen en aan te sluiten op de stroomvoorziening, daar de stroomkosten van deze … Meer lezen

Bellentableau

De naamplaatjes op het bellentableau zijn van een voorgeschreven uniform model. De naamplaatjes kunnen worden besteld bij VT2000, zie hiervoor https://vt2000.nl/vragenformulier/#sleutels

Afval

Papier Oud papier kan gedeponeerd worden in de blauwe container in de ruimte naast de lift. Overbodig reclamemateriaal kunt u ook hierin deponeren (en dus niet boven op de brievenbussen). Dozen van groot formaat kunt u naast de container zetten. … Meer lezen

Administratief en technisch beheer

Sinds 1-1-2024 is het administratief en technisch beheer van ons gebouw uitbesteed aan VT2000. Bezoekadres: Stoelmatter 50, 2292 JL Wateringen   Postadres: Postbus 69, 2290 AB Wateringen   Telefoon algemeen: 0174 28 62 62   E-mail algemeen beheerteam6@vt2000.nl   Website … Meer lezen