Een gebruikersverklaring is een schriftelijke verklaring van een huurder (gebruiker) waarin deze te kennen geeft de reglementen van de VvE, waaronder het reglement en eventueel huishoudelijk reglement, na te zullen leven. De gebruiker is verplicht deze verklaring te tekenen. 

Het bestuur verzoekt eigenaren die hun appartement verhuren zorg te dragen voor de ondertekening van de gebruikersverklaring. De ondertekende gebruikersverklering stuurt u op naar het bestuur.