Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren Noordmolenwerf 15 – 157 en 161 (VVE) heet nieuwe bewoners  van harte welkom. Wij hopen dat zij zich snel thuis voelen en veel woonplezier zullen beleven aan de keuze om op de Noordmolenwerf een woning te kopen.

Bij de overdracht van de woning ontvangen nieuwe bewoners van de notaris de Akte van Splitsing van onze vereniging. Nadat de overdrachtspapieren van onze administratief beheerder ontvangen zijn (VVE Diensten Nederland), dat is meestal na drie weken, ontvangen zij daarnaast een welkomstbrief met daarbij de notulen van de laatste vergadering, het laatste financiële overzicht, een overzicht groot onderhoud, een verzoek tot betaling van de VvE bijdrage en het Huishoudelijk Reglement. Veel papieren met veel belangrijke en formele zaken, maar in een formele taal geschreven.

Nieuwe bewoners willen meestal gelijk aan de slat, toch is het goed om van tevoren te weten dat er regels zijn waar zij zich aan moeten houden. Met dit “Welkomstboekje” willen wij een ieder kort en bondig informeren over de gang van zaken in de vereniging, spelregels bij verbouwingen in het appartement, eisen die zijn gesteld aan de geluidswering van de vloerbedekking en informatie over instanties die mede ons woongenot bepalen.

Bijlagen