Hieronder hebt u de mogelijkheid om een bericht naar het bestuur te sturen.

We horen het graag als u ideeën en verbeteringen wilt aandragen rondom de website of de VVE in het algemeen.

Vragen omtrent dagelijks beheer (reparaties, schades, sleutels, naamplaatjes, onderhoud) gelieve direct te richten aan onze administratief beheerder VT2000.