U wilt veilig en comfortabel wonen in uw appartement. Wij hopen dan ook, dat u deze pagina nooit nodig zal hebben. Helaas komt het in de praktijk toch voor dat bewoners overlast kunnen ervaren. Storende geluiden, afval, ruziende buren, of andere ongewenste situaties.

Indien mogelijk, is het altijd een goede eerste stap om zelf het contact te zoeken met de betreffende partij. Met elkaar praten kan wederzijds begrip creëren en er ontstaat hopelijk ruimte voor oplossingen.

In situaties waar zich dat niet aandient of niet tot succes leidt, vragen wij u om in ieder geval ook het bestuur op de hoogte te brengen van de overlast die u ervaart. Misschien kan het bestuur bemiddelen, en anders ontstaat er in ieder geval een dossier dat in vervolgstappen gebruikt kan worden. We weten bijvoorbeeld dat het lastig is om in contact te komen met bewoners aan de overkant van ons gebouw. Het bestuur gaat in dit geval meldingen verzamelen en uitwisselen met het bestuur van onze buur de Delftsche Poort.


Woonoverlast melden aan het bestuur

Middels dit formulier kunt u overlast melden aan het bestuur. Hiermee kunnen we een beeld krijgen of overlast structureel is en hoeveel bewoners betroffen zijn. Ook kunnen we zo een dossier vormen tegen mogelijk overlastgevende bewoners. We ontvangen dus graag een melding bij elke keer dat u overlast ervaart. Vult u alle gegevens zo nauwkeurig mogelijk in. Indien het adres niet te achterhalen is, kunt u een foto van de locatie bijvoegen.


    Meer informatie bij de Gemeente Rotterdam

    Meer informatie over dit onderwerp en wat u vunt kunt doen vindt u op de website van de gemeente Rotterdam:
    https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/woonoverlast/

    De gemeente heeft ook een advieslijn ingericht waar u met algemene vragen terecht kunt, op weg naar hulp in uw situatie: