Dit is de privacyverklaring van de website van de VVE Noordmolenwerf 15-157, 161. Deze privacyverklaring is specifiek van toepassing voor gegevens die via de website verwerkt worden. Voor gegevens buiten de website kijkt u graag naar de algemene privacy policy van de VVE.

Ons contactadres is:

Noordmolenwerf 127
3011DC Rotterdam

De VVE is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Enrico Welder heeft voor de website de rol van Functionaris Gegevensbescherming van de VVE Noordmolenwerf 15-157, 161 Hij is te bereiken via het contactformulier.

Persoonsgegevens die wij verwerken

VVE Noordmolenwerf 15-157, 161 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een commentaar te plaatsen of het contactformulier te gebruiken
 • IP-adres

Daarnaast leggen wij met behulp van Google Analytics de volgende gegevens geanonimiseerd vast zodat zij niet te herleiden zijn tot u als individu:

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Uw internetbrowser, taalinstellingen en apparaat type
 • Uw netwerkprovider
 • Uw locatie
 • Hoe uw op onze site terecht bent komen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VVE Noordmolenwerf 15-157, 161 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • De website te beveiligen tegen kwaadwillige aanvallen en spam
 • De goede werking van de website te kunnen garanderen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • VVE Noordmolenwerf 15-157, 161 analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van informatie en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

VVE Noordmolenwerf 15-157, 161 neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VVE Noordmolenwerf 15-157, 161) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VVE Noordmolenwerf 15-157, 161 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • IP adres en andere logging tbv beveiliging en werking website: 60-90 dagen
 • IP adres en surfgedrag (geanonimiseerd) tbv optimalisatie website en informatievoorziening voor leden: 14 maanden
 • Alle websitedata tbv back-up website op interne locatie: 1 maand
 • Alle websitedata tbv back-up website op externe locatie: 1 week
 • Uw naam en email adres tbv verzenden nieuwsbrief: Totdat u uw abonnement op de nieuwsletter opzegt
 • Uw naam en email adres tbv Commentaarfunctie op de website: Totdat u ons verzoekt deze te verwijderen
 • Uw naam en email adres tbv contactopname via formulier: Conform privacy protocol VVE Noordmolenwerf

Delen van persoonsgegevens met derden

VVE Noordmolenwerf 15-157, 161 deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden bedrijven. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VVE Noordmolenwerf 15-157, 161 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. VVE Noordmolenwerf 15-157, 161 verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere partijen dan hieronder genoemd.

Met de volgende partijen heeft de VVE Noordmolenwerf 15-157, 161 verwerkersovereenkomsten afgesloten:

Website hosting

De website van de VVE Noordmolenwerf wordt gehost door SiteGround Spain S.L., geregistreerd en bestaand onder de wetgeving van het Koninkrijk Spanje (registratienummer CIF: B87194171), adres: Calle de Prim 19, 28004 Madrid, Spanje.

Alle website data wordt geplaatst op de servers van SiteGround. Ook beschikt SiteGround over back-up- en loggegevens van de website.

Back-up van de website

Omwille van de continuïteit van de website wordt er een periodieke back-up geplaatst op een beveiligde Cloud Account van Google Inc., gezeteld te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Beveiliging tegen aanvallen

Om de website te beschermen tegen aanvallen gebruiken wij WordFence. WordFence is een thirdparty plugin dat op onze website draait. Het wordt uitgegeven door Defiant, Inc., met vestigingsplaats 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104 USA.

WordFence analyseert al het gebruik van onze website op verdachte patronen. Voor analysedoeleinden worden IP adressen en gerelateerde informatie naar de servers van WordFence gestuurd. Indien een aanval wordt gedetecteerd, zal hierover informatie opgeslagen worden.

Nieuwsletter

Voor het beschikbaar stellen van de nieuwsletter van de website maken wij gebruik van de dienst MailChimp. Deze dienst wordt aangeboden door The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. Uw naam en e-mailadres worden overgedragen naar en bewaard op de servers van MailChimp.

Kijkgedrag en bezoeker gegevens

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt geanonimiseerd overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. De service wordt aangeboden door Google Inc., gezeteld te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we ook de functie reCAPTCHA van Google. Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer door een natuurlijke persoon wordt verricht of door machinale en geautomatiseerde verwerking. Dit om spam tegen te gaan bij gebruik van bijvoorbeeld het contactformulier of het plaatsen van commentaren. De service omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Aanvullende informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google zijn te vinden op: https://policies.google.com/privacy

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VVE Noordmolenwerf 15-157, 161 gebruikt alleen technische en functionele cookies, als ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Google Analytics

Wij stellen het op prijs als u ons toestaat om geanonimiseerde gegevens over uw surfgedrag op onze site te verzamelen middels GoogleAnalytics. Hiervoor worden er cookies geplaatst op uw computer. Indien u dit wenst, kunt u dit uitzetten..

Google Analytics uitschakelen
Cookies verwijderen en uitschakelen

U kunt zich ook geheel afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie hierover vindt u hier:

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld de Twitter stream van de wijkagent, eventueel ook video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VVE Noordmolenwerf 15-157, 161 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur via het contactformulier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VVE Noordmolenwerf 15-157, 161 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

VVE Noordmolenwerf 15-157, 161 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Laatst bijgewerkt op 15-02-2020 om 21:54