Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze geldt voor alle lidstaten binnen de EU. Deze verordening vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
Het doel van de verordening is om de bescherming van natuurlijke personen te waarborgen in verband met de verwerking van hun gegevens.

Voor onze VVE en voor onze Beheerder (thans VVEDR) betekent dit:

  • dat wij moeten kunnen aantonen dat wij zorgvuldig omgaan (organisatorische en technische maatregelen) met de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen
  • dat wij u moeten aangeven voor welk doel wij uw persoonsgegevens bewaren
  • dat wij u actief moeten vragen om uw toestemming om deze gegevens te bewaren

Privacy Protocol VVE

Hoe de VVE omgaat met uw met uw gegevens hebben wij vastgelegd in een privacy protocol.

Toestemmingsverklaring

In de toestemmingsverklaring geven wij aan waarom en welke gegevens wij bewaren. Wij verzoeken elke bewoner om deze toestemmingsverklaring ondertekend aan het bestuur te retourneren t.a.v. de voorzitter, de heer Wil Chaulet.

Deze verklaring geldt zowel voor eigenaren als huurders / bewoners, omdat wij ook telefoonnummers van de huurders opslaan voor eventuele noodgevallen.

Het privacy protocol en de toestemmingsverklaring vindt u onderaan deze pagina.

Privacybeleid website

Ook op de website verwerken wij (beperkt) persoonlijke gegevens. Vanwege het specifieke character van de website hebben we hiervoor een apart privacybeleid specifiek voor de website opgesteld. 

Bijlagen