Tot 1993 was het gehele appartementengebouw van één eigenaar die de appartementen verhuurde. In 1993 heeft deze eigenaar besloten de appartementen te verkopen zodra een huurder de huur opzegde. Om de verkoop van afzonderlijke appartementen mogelijk te maken moest een Akte van Splitsing in Appartementsrechten worden opgesteld. Deze splitsingsakte is formeel van kracht geworden op 28 juni 1993. De Splitsingsakte bevat regels met betrekking tot het gebruik van het eigen appartement en van de gezamenlijke ruimten.

Naast de Splitsingsakte bestaat er een Huishoudelijk Reglement (HR), waarin deze regels nader zijn uitgewerkt. Aan het Huishoudelijk Reglement worden van tijd tot tijd wijzigingen aangebracht na instemming van de Algemene Vergadering. De recentste versie wordt op de website geplaatst.

Eigenaars en huurders dienen beide documenten in hun bezit te hebben, en dienen zich te houden aan de regels in beide documenten.

Bijlagen