Er is een apart Huishoudelijk Reglement. Dit regelement dient ter verduidelijking van en aanvulling op de Akte van Splitsing. Het regelement (en mogelijke wijzigingen hierop) worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Bijlagen