Plastic-, metaal- en drankverpakkingen bij het huisafval

Misschien hebt u het kunnen lezen: de oranje PMD containers worden in december door de gemeente weg gehaald. Plastic-, metaal- en drankverpakkingen gooit u vanaf dat moment gewoon bij het huisafval. De gemeente Rotterdam gaat o.a. plastic en metaal middels nascheiding recyclen. Lees meer hierover op https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/plastic/.

Meer informatie over hoe afval correct te scheiden vindt u ook hier .

Buffervat voor warm water geplaatst

Vorige week donderdag 27 oktober is er een nieuw buffervat geplaatst in het ketelhuis van onze VVE. Het vorige buffervat bleek bij inspectie defect en niet aangesloten.

Het buffervat slaat warm drinkwater op en biedt zo een reserve aan warm drinkwater op kritieke momenten. Bijvoorbeeld, als de buitentemperatuur erg laag is of dat er veel mensen in ons gebouw tegelijk warm water tappen.

Presentatie groenscan duurzaamheidscommissie – Je kan je nog aanmelden!

Onlangs hebt u een kaartje van onze duurzaamheidscommissie ontvangen met een uitnodiging om de presentatie van de resultaten van een groenscan bij te wonen.

De presentatie vindt plaats op maandag 23 september in het Buurtcentrum in de Kipstraat nr. 37. U bent welkom vanaf 18 uur voor warme hapjes en drankjes.

Op deze avond zullen we mogelijheden verkennen om ons gebouw verder te verduurzamen en daarover in gesprek gaan. Dit kan de aanzet geven om concrete stappen verder uit te werken en in de ALV in te brengen.

Geeft uw aanmelding door aan het bestuur via bestuur@noordmolenwerf.nl. We stellen het op prijs als wij uw aanmelding voor 11 september mogen ontvangen.

Werkzaamheden draagbalken vlonders binnenkort van start

Zoals besproken en goedgekeurd op de vorige ALV zijn enkele van onze vlonders aan de waterkant aan een opknapbeurt toe.

Op vrijdag 14 september wordt met de voorbereidende werkzaamheden begonnen. De aannemer gaat dan de huidige planken verwijderen.

De toegangsdeuren worden afgesloten door ook de deurklink te verwijderen, zodat bewoners niet in de leegte stappen. Vanaf het eilandje wordt de toegang afgesloten.

Vanaf maandag 16 september worden de oude draagbalken verwijderd, reparaties uitgevoerd, nieuwe balken aangebracht en de planken opnieuw worden geplaatst.

Het betreft de volgende vlonders:

  • De toegang van de portiek met de hoogste nummers (125 – 157) naar het eilandje
  • De middelste toegang tot de halve cirkel met de plantenbak erop, portiek met de nummers (51 t/m 79)

De aannemer zal een gieter meenemen om de plantenbak van water te voorzien.

Ventilatoren geplaatst bij parkeergarage St. Jacobsplein

Afgelopen week hoorde u misschien op diverse dagen overdag enig geluid afkomstig van de parkeergarage, maar u wist niet waar het vandaan kwam.

Bij de parkeergarage St. Jacobsplein zijn er ventilatoren aangebracht voor het geval er een brand ontstaat in de garage (wettelijke verplichting) en de rook en zuurstof weggezogen moet worden. 

Deze ventilatoren zullen alleen gebruikt worden in geval van brand. Of, zo als nu, tijdens testfases.

Zwembad onder het balkon

Zondag verandert het water aan de achterkant van ons gebouw in een zwembad. Zaterdag al begint een grote schoonmaak. Naar het schijnt speelt het weer ook mee. Meer lezen?
https://www.rijnmond.nl/nieuws/182200/Voor-een-keer-weer-een-duik-nemen-in-het-Haagseveer-in-Rotterdam

Update 11-6-2019: Hieronder vindt u twee impressies van het indrukwekkende waterplezier:

Werkzaamheden aan de centrale installaties slim plannen

Zoals u weet hebben we in ons gebouw centrale installaties voor verwarming en (warm) water. Over het algemeen zijn deze helaas niet per appartement af te sluiten. Hierdoor wordt bij werkzaamheden de verzorging voor alle bewoners onderbroken.

Graag wil het bestuur u daarom graag nogmaals verzoeken om:

  • werkzaamheden aan de verwarming zo veel mogelijk in de warme maanden te laten uitvoeren
  • werkzaamheden aan water of verwarming in ieder geval na 9 uur te laten uitvoeren zodat bewoners de mogelijkheid hebben hun ochtendroutine uit te voeren cq. hun huis op te warmen.

Zie voor meer informatie:

Hartelijk dank voor uw begrip!

Bewoners met de groene vingers gevonden

Een van onze bestuurders (Efraïm van der Tuin, wat een toepasselijke achternaam in deze) heeft bij de Gemeente een hoeveelheid planten weten te verkrijgen om  de schalen van de Gemeente in onze straat opnieuw te vullen.

Er zijn diverse planten en gereedschap bezorgd door de gemeente. Samen met een aantal bewoners van ons pand zijn de oude planten verwijderd en nieuwe planten geplaatst. Kijkt u hieronder voor het resultaat!

Nieuwe versie Huishoudelijk Regelement geplaatst

We hebben een nieuwe versie van het Huishoudelijk Regelement geplaatst. Daarin opgenomen zijn de in de afgelopen ALV besloten wijzigingen met betrekking tot het betrekken van een nis bij een woning.

Update werkzaamheden plafondplaten galerijen

U zult het vast al opgermerkt hebben. Het resultaat van het plaatsen van de nieuwe plafondplaten op de galerijen valt tegen. De platen zijn niet zo wit als beloofd. Ook zijn ze op veel plekken niet mooi bevestigd. Het bestuur heeft hierover contact met onze aannemer Vanderende alsmede met de producent van de platen.

De producent heeft al bevestigd dat de platen niet correct zijn bespoten. Dit zal gecorrigeerd worden. Daarnaast gaat Vanderende correcties aanbrengen aan de manier van bevestiging.

Hiervoor zal eerst een proefgalerij verbeterd worden. Het bestuur zal het resultaat moeten accepteren. Bij akkoord zullen de resterende gallerijen verbeterd worden.