Nieuwe versies Huishoudelijk Reglement en Verbouwingsprotocol geplaatst

De op de laatste Algemene Ledenvergadering besloten wijzigingen zijn voor deze documenten zijn nu op de website geplaatst:

Huishoudelijk Reglement

Versie 3.1 van het Huishoudelijk Reglement is geplaatst met daarin de volgende wijzigingen:

  • Toevoegen artikelen met de voorwaarden waaronder het plaatsen van airconditioning is toegestaan
  • Aanpassing van de rusttijden (Artikel 23): Het boren, timmeren, muziek maken, en het voortbrengen van andere vormen van harde geluiden is van maandag tot en met vrijdag niet toegestaan tussen 22.00 uur en 08.00 uur, op zaterdag niet toegestaan tot 10:00 uur en vanaf 18:00 tot 24:00 uur en in het geheel niet op zon- en feestdagen.

Verbouwingsprotocol

Versie 1.1 van het verbouwingsprotocol is geplaatst. In dit document zijn alle punten van aandacht opgenomen waar u rekening mee moet houden bij het verbouwen of aanpassen van uw appartement.

Herinnering: 2de ledenvergadering 2021 op donderdag 22 juli

Hierbij een reminder dat de 2de ledenvergadering gepland staat voor donderdag 22 juli om 19 uur. Deze tweede vergadering is noodzakelijk omdat er op de eerste vergadering te weinig leden aanwezig waren om geldige besluiten te kunnen nemen.

De vergadering vindt online plaats. In een eerdere mail heeft het bestuur u stap voor stap uitgelegd hoe u deel kunt nemen. Het is ook mogelijk om vooraf uw stem uit te brengen.

We hopen zoveel mogelijk leden op de vergadering te kunnen zien! Tot dan!

Algemene Ledenvergadering maandag 28 juni

Maandag 28 juni vindt weer onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. In deze vergadering willen we besluiten nemen over onder andere:

  • aanpassing van het Huishoudelijk Reglement om onder voorwaarden het plaatsen van airco’s toe te staan
  • introductie van een bouwprotocol om overlast door werkzaamheden te voorkomen
  • preventief onderhoud aan horizontale en verticale waterleidingen om lekkages te voorkomen

De vergadering vindt dit jaar volledig online plaats. In een mail van VVE Diensten hebt u kunnen lezen hoe u kunt deelnemen door in te loggen in de digitale omgeving.

Komt het niet uit? U kunt ook vooraf inloggen en uw stem uitbrengen op de te nemen besluiten. Op deze manier weet u zeker dat uw keuze meetelt. Ook is vooraf stemmen als u verhinderd bent belangrijk zodat we het minimum aantal stemmen bereiken om een geldig besluit te kunnen nemen. Komen we niet aan het minimum aantal stemmen moeten we een nieuwe vergadering organiseren.

Image by Katherine Ab from Pixabay

Dringend gezocht: nieuwe bestuursleden

Ook via deze weg willen we u laten weten dat het bestuur nog steeds op zoek is naar versterking voor de komende periode. Zoals u misschien hebt gelezen hebben 2 bestuursleden recent afscheid genomen, en zijn we dus op zoek naar minimaal 2 nieuwe bestuursleden om weer op 5 leden uit te komen.

Vanwege het digitaal vergaderen en de mogelijkheid om vooraf te stemmen, moeten deze keer kandidaat bestuursleden vooraf bekend gemaakt worden. Als u dus misschien nog aarzelt om zich te melden, is nu het moment om in actie te komen!

Graag staan we ook klaar om vooraf kennis te maken en te vertellen over hoe we te werk gaan. Qua inspanning moet u denken aan ongeveer 1 vergadering per maand á 2 uur in de avonduren. Daarboven op komt nog de tijd voor het uitvoeren van kleinere of soms ook grotere taken. En alhoewel we ook wel formeel rollen hebben toegekend, werken we in de praktijk ook veel met taakverdeling naar gelang persoonlijke interesses, ervaring en beschikbare tijd. De ene maand is wat drukker dan de andere, bijvoorbeeld als er een project loopt of in aanloop naar de ALV.

We hopen dat er toch nog enthousiastelingen te vinden zijn! Uiteindelijk gaat het erom om ons gebouw leefbaar en aantrekkelijk te houden. Hoe meer mensen eraan meewerken, hoe beter het resultaat zal zijn!

Reageren kan door simpelweg te mailen naar bestuur@noordmolenwerf.nl.

Samen tegen de duivenoverlast

Beste bewoners, hierbij een oproep van een van onze bewoners om samen op te treden tegen de duivenoverlast:

Voorgaande jaren zag ik zo nu en dan een duif op mijn balkon. Dit jaar konstateer ik een grote toename van het aantal duiven. Dagelijks zie ik nu  een of meerdere duiven op het balkon. Ik begin dit als overlast te ervaren. 

Een van de oorzaken is waarschijnlijk het stenen gebouwtje aan de overkant van het water. Vroeger was dit gebouwtje een urinoir. Het gebouwtje is niet meer toegankelijk voor mensen maar nog wel voor de duiven. Bij het dichtmetselen van de deuren, is men kennelijk vergeten de gaten aan de straatkant ook dicht te maken. Het gebouwtje doet nu dienst als poep-en broedplaats voor duiven. 

Eerder deed ik een oproep aan de bewoners om de troep in het water te melden bij de gemeente. Blijkbaar heeft een aantal bewoners dit ook gedaan, getuige het feit dat de dag na mijn oproep, het water werd schoongemaakt.

Ik zou nu een nieuwe oproep willen doen om massaal de duivenoverlast te melden en met name ook het gebruik  van het gebouwtje door de duiven. Ik ga ervanuit dat het aantal duiven in de buurt zal verminderen zodra de gaten dicht zijn gemaakt. Als u bij google zoekt op : overlast melden Rotterdam, kunt u een formulier selecteren en invullen met name ook over overlast door duiven.

Update aansluiting appartementen op glasvezel door KPN

Zoals u misschien hebt gemerkt, is er de afgelopen dagen niet meer gewerkt aan het aansluiten van appartementen op het glasvezel internet. Dit terwijl er nog niet alle appartementen zijn aangesloten.

Het bestuur heeft contact opgenomen met het projectmanagement dat de aansluitingen verzorgd namens KPN. Er is aangegeven dat er ‘obstructies’ zijn opgedoken die eerst weg genomen moeten worden. Daarna zullen de werkzaamheden hervat worden. Er is beloofd dat bewoners tijdig geïnformeerd zullen worden.

Nisverlichting bewoners begane grond

De donkere dagen zijn weer aangebroken. Zoals op de afgelopen ALV beloofd heeft het bestuur opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de nissen op de begane grond van verlichting kunnen worden voorzien. De inventarisatie heeft inmiddels plaats gevonden en er is opdracht gegeven voor het plaatsen. Het bestuur hoopt dat ondanks de drukte die de electrobedrijven hebben aangegeven te ervaren de werkzaamheden snel gestart kunnen worden.

Plannen voor bouw nieuwe woontoren Hofplein

Onlangs hebt u allemaal een brief ontvangen van de Gemeente Rotterdam dat er plannen zijn voor de bouw van een grote woontoren aan het Hofplein. Deze vallen samen met de al eerder hier vermeldde herinrichting van het Hofplein als groene recreatiezone en uithangbord van onze stad. Meer over de plannen kunt u lezen op het architectenweb of de website van de Gemeente Rotterdam.

Het bestuur heeft in ieder geval contact gezocht met de Gemeente en te kennen gegeven betrokken te willen zijn bij de verdere vormgeving van de plannen, bijvoorbeeld in een klankbordgroep.

Geveltuinen vrolijken het aanzicht op!

Enkele van onze bewoners zijn enthousiast aan de slag gegaan met het aanleggen van een geveltuin. Een geveltuin is een mooie manier om onze omgeving aantrekkelijker te maken, en onze brede stoep leent zich hier uitstekend voor.

Een geveltuin hoeft niet speciaal aangevraagd te worden, wel gelden er een aantal regels voor.

Versiering voor onze hallen

In het kader van het opknappen van onze centrale hallen is er door de hallencommissie ook voor elke portiek een verfraaiende foto-afdruk gekozen. Deze zijn inmiddels geleverd en zullen binnenkort opgehangen worden!