Dringend gezocht: nieuwe bestuursleden

Ook via deze weg willen we u laten weten dat het bestuur nog steeds op zoek is naar versterking voor de komende periode. Zoals u misschien hebt gelezen hebben 2 bestuursleden recent afscheid genomen, en zijn we dus op zoek naar minimaal 2 nieuwe bestuursleden om weer op 5 leden uit te komen.

Vanwege het digitaal vergaderen en de mogelijkheid om vooraf te stemmen, moeten deze keer kandidaat bestuursleden vooraf bekend gemaakt worden. Als u dus misschien nog aarzelt om zich te melden, is nu het moment om in actie te komen!

Graag staan we ook klaar om vooraf kennis te maken en te vertellen over hoe we te werk gaan. Qua inspanning moet u denken aan ongeveer 1 vergadering per maand á 2 uur in de avonduren. Daarboven op komt nog de tijd voor het uitvoeren van kleinere of soms ook grotere taken. En alhoewel we ook wel formeel rollen hebben toegekend, werken we in de praktijk ook veel met taakverdeling naar gelang persoonlijke interesses, ervaring en beschikbare tijd. De ene maand is wat drukker dan de andere, bijvoorbeeld als er een project loopt of in aanloop naar de ALV.

We hopen dat er toch nog enthousiastelingen te vinden zijn! Uiteindelijk gaat het erom om ons gebouw leefbaar en aantrekkelijk te houden. Hoe meer mensen eraan meewerken, hoe beter het resultaat zal zijn!

Reageren kan door simpelweg te mailen naar bestuur@noordmolenwerf.nl.

Samen tegen de duivenoverlast

Beste bewoners, hierbij een oproep van een van onze bewoners om samen op te treden tegen de duivenoverlast:

Voorgaande jaren zag ik zo nu en dan een duif op mijn balkon. Dit jaar konstateer ik een grote toename van het aantal duiven. Dagelijks zie ik nu  een of meerdere duiven op het balkon. Ik begin dit als overlast te ervaren. 

Een van de oorzaken is waarschijnlijk het stenen gebouwtje aan de overkant van het water. Vroeger was dit gebouwtje een urinoir. Het gebouwtje is niet meer toegankelijk voor mensen maar nog wel voor de duiven. Bij het dichtmetselen van de deuren, is men kennelijk vergeten de gaten aan de straatkant ook dicht te maken. Het gebouwtje doet nu dienst als poep-en broedplaats voor duiven. 

Eerder deed ik een oproep aan de bewoners om de troep in het water te melden bij de gemeente. Blijkbaar heeft een aantal bewoners dit ook gedaan, getuige het feit dat de dag na mijn oproep, het water werd schoongemaakt.

Ik zou nu een nieuwe oproep willen doen om massaal de duivenoverlast te melden en met name ook het gebruik  van het gebouwtje door de duiven. Ik ga ervanuit dat het aantal duiven in de buurt zal verminderen zodra de gaten dicht zijn gemaakt. Als u bij google zoekt op : overlast melden Rotterdam, kunt u een formulier selecteren en invullen met name ook over overlast door duiven.

Update aansluiting appartementen op glasvezel door KPN

Zoals u misschien hebt gemerkt, is er de afgelopen dagen niet meer gewerkt aan het aansluiten van appartementen op het glasvezel internet. Dit terwijl er nog niet alle appartementen zijn aangesloten.

Het bestuur heeft contact opgenomen met het projectmanagement dat de aansluitingen verzorgd namens KPN. Er is aangegeven dat er ‘obstructies’ zijn opgedoken die eerst weg genomen moeten worden. Daarna zullen de werkzaamheden hervat worden. Er is beloofd dat bewoners tijdig geïnformeerd zullen worden.

Nisverlichting bewoners begane grond

De donkere dagen zijn weer aangebroken. Zoals op de afgelopen ALV beloofd heeft het bestuur opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de nissen op de begane grond van verlichting kunnen worden voorzien. De inventarisatie heeft inmiddels plaats gevonden en er is opdracht gegeven voor het plaatsen. Het bestuur hoopt dat ondanks de drukte die de electrobedrijven hebben aangegeven te ervaren de werkzaamheden snel gestart kunnen worden.

Plannen voor bouw nieuwe woontoren Hofplein

Onlangs hebt u allemaal een brief ontvangen van de Gemeente Rotterdam dat er plannen zijn voor de bouw van een grote woontoren aan het Hofplein. Deze vallen samen met de al eerder hier vermeldde herinrichting van het Hofplein als groene recreatiezone en uithangbord van onze stad. Meer over de plannen kunt u lezen op het architectenweb of de website van de Gemeente Rotterdam.

Het bestuur heeft in ieder geval contact gezocht met de Gemeente en te kennen gegeven betrokken te willen zijn bij de verdere vormgeving van de plannen, bijvoorbeeld in een klankbordgroep.

Geveltuinen vrolijken het aanzicht op!

Enkele van onze bewoners zijn enthousiast aan de slag gegaan met het aanleggen van een geveltuin. Een geveltuin is een mooie manier om onze omgeving aantrekkelijker te maken, en onze brede stoep leent zich hier uitstekend voor.

Een geveltuin hoeft niet speciaal aangevraagd te worden, wel gelden er een aantal regels voor.

Versiering voor onze hallen

In het kader van het opknappen van onze centrale hallen is er door de hallencommissie ook voor elke portiek een verfraaiende foto-afdruk gekozen. Deze zijn inmiddels geleverd en zullen binnenkort opgehangen worden!

Glasvezel steeds dichterbij

Onlangs bent u via onze website geïnformeerd over de aanstaande aansluiting in woningen van glasvezel. Inmiddels is er een planning bekend gemaakt door KPN en is er een plan van aanpak opgesteld. Hieronder vindt u nadere informatie en uitleg van de komende stappen.

Het bestuur verzoekt alle bewoners medewerking en toestemming te verlenen bij de aanleg en toegang te verschaffen. Ook al zult u geen gebruik maken van de voorziening, uw buren of toekomstige bewoners willen dat misschien wel. Het bestuur ziet de glasvezel als een nieuw basisvoorziening zoals waterleiding, centrale antenne aansluiting en telefoonaansluiting.

Planning en toelichting:

1. Week 34 (17 – 21 augustus): Schouwers komen deur aan deur bij u langs om gegevens te verzamelen en u extra informatie te verschaffen.

2. Week 37 (7 – 11 september): Graafwerkzaamheden in de straat en het doorvoeren van kabels in het pand tot in de kruipruimtes.

3. Week 45 (2 – 6 november) rondom deze week: Aanbrengen van aansluitkastje (FTU genaamd) in het elektriciteitskastje van uw woning.

Ad 1. KPN is de opdrachtgever van de aanleg van glasvezel, maar de werkzaamheden worden uitgevoerd door een ander bedrijf, in ons geval Van Gelder Kabelwerken. De schouwers zullen waarschijnlijk even in uw elektriciteitskastje willen kijken om te zien waar het glasvezelaansluitkastje geplaatst moet worden en hoe de doorvoer moet worden gemaakt naar uw (boven)buren. Corona. In het kader van corona kunt u altijd voldoende afstand houden tot de schouwer(s) en na een kort gesprek de kamerdeur sluiten. U kunt een mondkapje dragen. De schouwers zullen desgewenst mondkapjes opdoen en hebben desinfecterende gel zijn zich.

Ad 2. De kans bestaat dat de bewoners, met een toegangsdeur op straat niveau, wordt gevraagd door het kruipluik even in de kruipruimte te mogen komen.

Ad 3. In de periode rondom week 45, het kan ook iets ervoor en erna, zullen vanuit de kruipruimtes de glasvezelverbindingen via de elektriciteitskastjes naar de bovenliggende verdiepingen worden aangelegd en wordt in iedere woning een aansluitpunt in het kastje aangebracht.

U kunt nadere informatie vinden op postcode check op de website van KPN. De 4 stappen tot glasvezelaansluiting legt KPN hier uit.

ALV gepland voor 16 september

Met de versoepelingen van de Corona maatregelen die begin juli bekend gemaakt zijn is het mogelijk om vanaf september een ALV te houden. De volgende ALV is ingepland voor 16 september om 19:30 uur en zal plaats vinden in het Denksportcentrum de Lombard aan de Lombardkade 28. Het kerkgebouw waar we de afgelopen jaren in hebben vergaderd is helaas niet meer beschikbaar voor onze vergaderingen.

Vanwege de Corona maatregelen is er beperkte capaciteit in het Denksportcentrum. Het bestuur verwelkomt graag 1 eigenaar per appartement. Daarnaast hebt u uiteraard de mogelijkheid om een machtiging mee te geven aan uw buurman of een bestuurslid. Zoals gebruikelijk verzoeken we u ook als u niet aanwezig kunt zijn in ieder geval de machtiging af te geven in verband met het minimum aantal stemmen dat aanwezig moet zijn op de vergadering. Er ontstaan extra kosten als we het minimum aantal niet halen en een tweede vergadering moeten organiseren.

Gemeente Rotterdam plant herinrichting Hofplein

Vorige week heeft de Gemeente Rotterdam plannen voor een aantal projecten bekend gemaakt, waaronder de herinrichting van het Hofplein. In deze plannen moet het Hofplein van een drukke stenen verkeersader veranderen naar een groene oase in het midden van de stad. Voor een impressie verwijzen we naar een artikel in het NRC of de website van de Gemeente Rotterdam.