Minibieb in portiek 4

Enige tijd geleden is door enkele bewoners een minibieb opgezet in portiek 4. Zoals u op de foto kunt zien is deze rijkelijk gevuld. Iedereen is van harte welkom om zelf langs te komen om te snuffelen en misschien iets van zijn eigen collectie achter te laten.

Interactieve Website

Het zal je beslist niet zijn ontgaan dat onze VvE al enkele jaren beschikt over een eigen website waarop je nuttige en huishoudelijke informatie kan vinden .

Over het algemeen worden berichten en mededingen geplaatst door het bestuur.  Dit zien we graag anders! Wil je iets met de andere bewoners delen,  gebouw,  omgeving,  initiatief,  idee,  of iets wat je  gewoon leuk vindt, nodigen we je graag uit om dit via de website te doen.

Stuur je berichtje of stukje in via bestuur@noordmolenwerf.nl dan plaatsen we het graag op de site!

Verplicht plaatsen rookmelders bij u thuis

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om in elke ruimte waar je doorheen moet om van een verblijfsruimte (woonkamer, keuken, slaapkamer, etc.) naar de uitgang van je appartement te komen, een rookmelder te plaatsen die voldoet aan NEN 14604. Dit is een eis vanuit de overheid en verzekeringsmaatschappijen.

 • De rookmelders moeten minimaal 10 jaar meegaan 
 • U moet de rookmelders elke 10 jaar vervangen 
 • De rookmelders hoeven niet aangesloten te zijn op het elektriciteitsnet 
 • Wel bent u verplicht tot het onderhouden en vervangen van de batterijen, (1x per jaar testen van de functionaliteit) 
 • U hoeft de rookmelders niet aan elkaar te koppelen

Verdere informatie is makkelijk te vinden via google zoeken op NEN 14604.

In Memoriam Bob van der Laan 

 Op 25 februari 2022 is de oud-voorzitter van onze VVE Noordmolenwerf, de heer B.S. (Bob) van der Laan overleden in de leeftijd van 81 jaar. Na de splitsing van ons gebouw in de midden jaren negentig van de vorige eeuw in koopappartementen is er een aantal jaren een minimaal bestuur geweest. In het begin van 2000 heeft er een Ledenvergadering plaatsgevonden met als doel een volwaardig bestuur te installeren. Bob van der Laan werd daarvan voorzitter en wilde de zaak professionaliseren met reguliere vergaderingen, en aansturen en controleren van de beheerder en het opstellen van een Huishoudelijk Reglement. Het huidige Huishoudelijk Reglement is voor het grootste deel van zijn hand. Het is niet meer precies vast te stellen hoe lang Bob van der Laan voorzitter is geweest, ingeschat is dit ongeveer 10 jaren geweest. De laatste jaren werd hij helaas meer en meer vergeetachtig en ook zijn lichaam ging achteruit met vaat- en hartproblemen. De laatste jaren was hij in een verzorgingshuis omdat zorg thuis niet meer mogelijk was. Het deed hem pijn dat zijn geest en lichaam achteruit gingen. 

Een aantal van de eigenaars in ons gebouw hebben in het bestuur prettig met hem samengewerkt, waaronder ondergetekende. Bob was een aimabele man. Namens iedereen die hem gekend heeft en ook met hem heeft samengewerkt, wil ik hem postuum danken voor zijn arbeid. 

Wil Chaulet 

Voorzitter van het bestuur van VVE Noordmolenwerf 15 – 157 en 161 te Rotterdam 

Collega’s gezocht voor het bestuur

Het huidige vierkoppig bestuur zoekt nieuwe collega bestuursleden om het team te versterken.

De komende jaren moeten er in onze VvE een aantal belangrijke beslissingen worden genomen met betrekking tot verduurzaming en groot onderhoud. Dat vraagt een goede voorbereiding en begeleiding, dat kost tijd en energie. Bovendien heeft Wil Chaulet die heel veel jaren met grote toewijding onze VVE als zeer actieve voorzitter heeft bestuurd te kennen gegeven na de komende ALV te willen stoppen om eindelijk van zijn welverdiend pensioen te kunnen genieten. Kortom, extra handjes en hoofdjes zijn nodig om de taken goed te verdelen. 

Je zal je misschien afvragen of je geschikt bent. Het is handig om enig verstand van financiën en onderhoud te hebben. Maar in een meerkoppig bestuur hoeft niet ieder bestuurslid op elk onderdeel even deskundig te zijn. Misschien heb jij wel heel ander talent of kennis dat perfect aanvullend ingezet kan worden.   

Het klopt dat je als bestuurslid best veel vrije tijd besteed in het uitoefen van je functie. Maar een bestuursfunctie binnen je VvE doe je ook vooral voor jezelf. Je bent tenslotte eigenaar en of bewoner in ons complex en hebt een direct belang bij een goede en gezonde VvE en prettig woonklimaat.

Bovendien is het enorm leuk en interessant om het gebouw waarin je woont op een andere manier te leren kennen. Het is een mooie oude dame op een unieke en mooie plek in het centrum van Rotterdam en dat willen we graag zo houden. Geïnteresseerd, overtuigd, vragen  of twijfel. Maak een afspraak met het bestuur of een van de leden.  We willen je graag over de streep trekken!

Overleg tussen VVE’s over overlast – wat kunnen we doen?

Op 5 februari 2022 hebben leden van het bestuur van de VVE Noordmolenwerf en de VVE Delftsche Poort overleg gehad over overlast rondom onze gebouwen. Met name in de VVE Delftscheport zijn er veel studentenhuizen ontstaan. De laatste tijd ziet het bestuur wel meer ouders die appartementen kopen voor hun uitwonende kinderen wat iets meer binding creëert met de omgeving dan dat er sprake is van onderverhuur aan veelal ook buitenlandse studenten. Ook blijven studenten daardoor langer wonen en is doorgaans te zien dat ook hun leefstijl dan wat rustiger wordt.

De VVE Delftsche Poort heeft eerder al een commissie in het leven geroepen tegen overlast en treedt er consequent tegenop. Bewoners worden op hun gedrag aangesproken, er is contact met de wijkagent en bij hardnekkige overlast wordt ook de politie ingeroepen. De politie heeft hier een protocol voor en kan ook boetes uitdelen.

Wel is de eerste stap altijd eerst in gesprek gaan met de bewoners. Het bestuur van de Delftsche Poort kan desgewenst hierin bemiddelen en contact leggen. Er werd ook geopperd om appgroepen aan te maken zodat bij overlast direct een signaal gegeven kan worden. Vaak hebben bewoners ook niet door dat ze overlast veroorzaken.

Ons bestuur heeft gevraagd of we een overzicht van de appartementnummers gezien van onze kant van het gebouw kunnen ontvangen want vaak is het niet eens duidelijk welk appartement het betreft wat contactopname moeilijk maakt.

Indien u overlast ervaart kunt u ons bestuur benaderen en kunnen we u in contact brengen met het bestuur van de Delftsche Poort en de bewoners.

Ook bij de Gemeente Rotterdam vindt u informatie over alle soorten overlast en hoe de Gemeente hierbij kan helpen: https://www.rotterdam.nl/loket/overlast-doorgeven/

Aankondiging Algemene Ledenvergadering op 3 mei 19:30 uur

De volgende Algemene Ledenvergadering zal plaats vinden op 3 mei 2022 om 19:30 uur in een zaal van de WMO Radar (Gemeente Rotterdam) aan de Kipstraat 37a te Rotterdam. Dat is dezelfde locatie waar wij eerder de voorlichtingsbijeenkomst gehouden met VVE010.

Belangrijke onderwerpen die in deze vergadering aan de orde komen:

 • Een principiële discussie over financieringsopties van mogelijke Duurzaamheidsmaatregelen.
 • Discussies over het wel of niet uitvoeren van verschillende duurzaamheidsmaatregelen.
 • Een doorkijk op het MJOP op langere termijn.
 • Het aftreden van Wil Chaulet als bestuurslid en het kiezen van nieuwe bestuursleden

Het bestuur hoopt nu we na 2 jaar Corona maatregelen eindelijk weer fysiek bij elkaar mogen komen zoveel mogelijk leden aanwezig te zien!

Nieuwe versies Huishoudelijk Reglement en Verbouwingsprotocol geplaatst

De op de laatste Algemene Ledenvergadering besloten wijzigingen zijn voor deze documenten zijn nu op de website geplaatst:

Huishoudelijk Reglement

Versie 3.1 van het Huishoudelijk Reglement is geplaatst met daarin de volgende wijzigingen:

 • Toevoegen artikelen met de voorwaarden waaronder het plaatsen van airconditioning is toegestaan
 • Aanpassing van de rusttijden (Artikel 23): Het boren, timmeren, muziek maken, en het voortbrengen van andere vormen van harde geluiden is van maandag tot en met vrijdag niet toegestaan tussen 22.00 uur en 08.00 uur, op zaterdag niet toegestaan tot 10:00 uur en vanaf 18:00 tot 24:00 uur en in het geheel niet op zon- en feestdagen.

Verbouwingsprotocol

Versie 1.1 van het verbouwingsprotocol is geplaatst. In dit document zijn alle punten van aandacht opgenomen waar u rekening mee moet houden bij het verbouwen of aanpassen van uw appartement.