Glasvezel steeds dichterbij

Onlangs bent u via onze website geïnformeerd over de aanstaande aansluiting in woningen van glasvezel. Inmiddels is er een planning bekend gemaakt door KPN en is er een plan van aanpak opgesteld. Hieronder vindt u nadere informatie en uitleg van de komende stappen.

Het bestuur verzoekt alle bewoners medewerking en toestemming te verlenen bij de aanleg en toegang te verschaffen. Ook al zult u geen gebruik maken van de voorziening, uw buren of toekomstige bewoners willen dat misschien wel. Het bestuur ziet de glasvezel als een nieuw basisvoorziening zoals waterleiding, centrale antenne aansluiting en telefoonaansluiting.

Planning en toelichting:

1. Week 34 (17 – 21 augustus): Schouwers komen deur aan deur bij u langs om gegevens te verzamelen en u extra informatie te verschaffen.

2. Week 37 (7 – 11 september): Graafwerkzaamheden in de straat en het doorvoeren van kabels in het pand tot in de kruipruimtes.

3. Week 45 (2 – 6 november) rondom deze week: Aanbrengen van aansluitkastje (FTU genaamd) in het elektriciteitskastje van uw woning.

Ad 1. KPN is de opdrachtgever van de aanleg van glasvezel, maar de werkzaamheden worden uitgevoerd door een ander bedrijf, in ons geval Van Gelder Kabelwerken. De schouwers zullen waarschijnlijk even in uw elektriciteitskastje willen kijken om te zien waar het glasvezelaansluitkastje geplaatst moet worden en hoe de doorvoer moet worden gemaakt naar uw (boven)buren. Corona. In het kader van corona kunt u altijd voldoende afstand houden tot de schouwer(s) en na een kort gesprek de kamerdeur sluiten. U kunt een mondkapje dragen. De schouwers zullen desgewenst mondkapjes opdoen en hebben desinfecterende gel zijn zich.

Ad 2. De kans bestaat dat de bewoners, met een toegangsdeur op straat niveau, wordt gevraagd door het kruipluik even in de kruipruimte te mogen komen.

Ad 3. In de periode rondom week 45, het kan ook iets ervoor en erna, zullen vanuit de kruipruimtes de glasvezelverbindingen via de elektriciteitskastjes naar de bovenliggende verdiepingen worden aangelegd en wordt in iedere woning een aansluitpunt in het kastje aangebracht.

U kunt nadere informatie vinden op postcode check op de website van KPN. De 4 stappen tot glasvezelaansluiting legt KPN hier uit.

ALV gepland voor 16 september

Met de versoepelingen van de Corona maatregelen die begin juli bekend gemaakt zijn is het mogelijk om vanaf september een ALV te houden. De volgende ALV is ingepland voor 16 september om 19:30 uur en zal plaats vinden in het Denksportcentrum de Lombard aan de Lombardkade 28. Het kerkgebouw waar we de afgelopen jaren in hebben vergaderd is helaas niet meer beschikbaar voor onze vergaderingen.

Vanwege de Corona maatregelen is er beperkte capaciteit in het Denksportcentrum. Het bestuur verwelkomt graag 1 eigenaar per appartement. Daarnaast hebt u uiteraard de mogelijkheid om een machtiging mee te geven aan uw buurman of een bestuurslid. Zoals gebruikelijk verzoeken we u ook als u niet aanwezig kunt zijn in ieder geval de machtiging af te geven in verband met het minimum aantal stemmen dat aanwezig moet zijn op de vergadering. Er ontstaan extra kosten als we het minimum aantal niet halen en een tweede vergadering moeten organiseren.

Gemeente Rotterdam plant herinrichting Hofplein

Vorige week heeft de Gemeente Rotterdam plannen voor een aantal projecten bekend gemaakt, waaronder de herinrichting van het Hofplein. In deze plannen moet het Hofplein van een drukke stenen verkeersader veranderen naar een groene oase in het midden van de stad. Voor een impressie verwijzen we naar een artikel in het NRC of de website van de Gemeente Rotterdam.

Glasvezel op komst

communication, speed, data, internet, connection, glass fiber lamp, star, effect, lamp, light effect

Recentelijk heeft onze voorzitter een team van KPN opgemerkt dat in onze straat allerlei metingen ging doen. Desgevraagd werd te kennen gegeven dat het om voorbereidingen gaat voor de aanleg van glasvezel in onze straat.

De postcode check op de website van KPN bevestigt dit, maar geeft helaas ook geen precieze data.

Voor glasvezel zal een nieuwe aansluiting naar een ieder appartement gelegd worden, deze komt naast de bestaande telefoon en kabeltelevisie aansluiting. De aansluiting is gratis, maar ieder eigenaar zal apart moeten instemmen en toegang tot zijn woning moeten bieden. KPN gaat u hierover te zijner tijd benaderen. De 4 stappen tot glasvezelaansluiting legt KPN hier uit.

Het bestuur adviseert om in ieder geval de aansluiting te laten leggen, ook als u er (op dit moment) geen gebruik van wilt maken. Dan houdt u (en bewoners na u) altijd de opties om er later nog gebruik van te maken.

Plastic-, metaal- en drankverpakkingen bij het huisafval

Misschien hebt u het kunnen lezen: de oranje PMD containers worden in december door de gemeente weg gehaald. Plastic-, metaal- en drankverpakkingen gooit u vanaf dat moment gewoon bij het huisafval. De gemeente Rotterdam gaat o.a. plastic en metaal middels nascheiding recyclen. Lees meer hierover op https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/plastic/.

Meer informatie over hoe afval correct te scheiden vindt u ook hier .

Buffervat voor warm water geplaatst

Vorige week donderdag 27 oktober is er een nieuw buffervat geplaatst in het ketelhuis van onze VVE. Het vorige buffervat bleek bij inspectie defect en niet aangesloten.

Het buffervat slaat warm drinkwater op en biedt zo een reserve aan warm drinkwater op kritieke momenten. Bijvoorbeeld, als de buitentemperatuur erg laag is of dat er veel mensen in ons gebouw tegelijk warm water tappen.

Presentatie groenscan duurzaamheidscommissie – Je kan je nog aanmelden!

Onlangs hebt u een kaartje van onze duurzaamheidscommissie ontvangen met een uitnodiging om de presentatie van de resultaten van een groenscan bij te wonen.

De presentatie vindt plaats op maandag 23 september in het Buurtcentrum in de Kipstraat nr. 37. U bent welkom vanaf 18 uur voor warme hapjes en drankjes.

Op deze avond zullen we mogelijheden verkennen om ons gebouw verder te verduurzamen en daarover in gesprek gaan. Dit kan de aanzet geven om concrete stappen verder uit te werken en in de ALV in te brengen.

Geeft uw aanmelding door aan het bestuur via bestuur@noordmolenwerf.nl. We stellen het op prijs als wij uw aanmelding voor 11 september mogen ontvangen.

Werkzaamheden draagbalken vlonders binnenkort van start

Zoals besproken en goedgekeurd op de vorige ALV zijn enkele van onze vlonders aan de waterkant aan een opknapbeurt toe.

Op vrijdag 14 september wordt met de voorbereidende werkzaamheden begonnen. De aannemer gaat dan de huidige planken verwijderen.

De toegangsdeuren worden afgesloten door ook de deurklink te verwijderen, zodat bewoners niet in de leegte stappen. Vanaf het eilandje wordt de toegang afgesloten.

Vanaf maandag 16 september worden de oude draagbalken verwijderd, reparaties uitgevoerd, nieuwe balken aangebracht en de planken opnieuw worden geplaatst.

Het betreft de volgende vlonders:

  • De toegang van de portiek met de hoogste nummers (125 – 157) naar het eilandje
  • De middelste toegang tot de halve cirkel met de plantenbak erop, portiek met de nummers (51 t/m 79)

De aannemer zal een gieter meenemen om de plantenbak van water te voorzien.

Ventilatoren geplaatst bij parkeergarage St. Jacobsplein

Afgelopen week hoorde u misschien op diverse dagen overdag enig geluid afkomstig van de parkeergarage, maar u wist niet waar het vandaan kwam.

Bij de parkeergarage St. Jacobsplein zijn er ventilatoren aangebracht voor het geval er een brand ontstaat in de garage (wettelijke verplichting) en de rook en zuurstof weggezogen moet worden. 

Deze ventilatoren zullen alleen gebruikt worden in geval van brand. Of, zo als nu, tijdens testfases.

Zwembad onder het balkon

Zondag verandert het water aan de achterkant van ons gebouw in een zwembad. Zaterdag al begint een grote schoonmaak. Naar het schijnt speelt het weer ook mee. Meer lezen?
https://www.rijnmond.nl/nieuws/182200/Voor-een-keer-weer-een-duik-nemen-in-het-Haagseveer-in-Rotterdam

Update 11-6-2019: Hieronder vindt u twee impressies van het indrukwekkende waterplezier: