Wat te doen als er iets kapot is in ons gebouw?

Helaas kan het voorkomen dat storingen en defecten optreden aan ons gebouw. Voor schade aan het privé eigendom is de eigenaar verantwoordelijk. Maar als er gemeenschappelijke zaken kapot gaan, dan wordt dit overgenomen door de VVE.

De VVE heeft het technisch beheer uitbesteedt aan VVE Diensten Nederland. Schademeldingen aan gemeenschappelijke onderdelen moeten bij VVE Diensten aangemeld worden en worden door hen verder opgepakt.

Een eigenaar kan een melding via het portaal van VVE Diensten indienen. Daar kunt u ook nagaan of misschien al iemand anders melding heeft gemaakt. Zo niet, maakt u de melding zelf aan.

Er kan ook telefonisch contact opgenomen worden met VVE Diensten, zie verder Storingsmeldingen.

Schoonmaken van onze straat

Misschien is het u opgevallen dat onze straat al enige tijd niet altijd even schoon erbij staat. Dit komt omdat we voor een deel natuurlijk last hebben van de vele bezoekers op een dag die soms ongewenste voorwerpen achterlaten. Echter, ook de schoonmaakdienst van de Gemeente Rotterdam is de laatste maanden iets minder efficient. Het bestuur wist de informatie in te halen dat door gebrek aan personeel de schoonmaakvoertuigen doorgaans zonder veegploeg verkeren. Het vuil dat anders de straat op gekeerd wordt, wordt nu niet meer meegepakt. De Gemeente is wel bezig hier verbetering aan te brengen.

Het bestuur is wel ervan op de hoogte dat enkele bewoners het heft in eigen handen nemen en regelmatig met handschoenen en gereedschap erop uit gaan om groot en klein vuil te verwijderen. Bij dezen willen we de harde werkers nog eens extra bedanken voor hun inzet!

Centrale verlichting in het gebouw overdag ingeschakeld

Sinds een aantal dagen gaat de collectieve verlichting in ons pand overdag niet meer uit. Hiervan is melding gemaakt en een aannemer ingeschakeld. Naar het schijnt moeten er onderdelen besteld wordt om dit weer goed te laten regelen. Het kan zijn dat de situatie dus nog enige tijd voortduurt. Excuses hiervoor.

Warmte nu het kouder wordt

De dagen en nachten worden nu gauw kouder. Hier een paar tips en informatie over hoe het zit met de warmte in ons huis

Stadsverwarming en kosten

Ons gebouw neemt stadsverwarming van Eneco af. Het is niet mogelijk om een contract voor een langere periode af te sluiten of van aanbieder te wisselen. Eneco stelt elk jaar het tarief vast en is daarbij gebonden aan regels van de overheid. Per 1 januari 2022 zagen we een flinke tariefstijging. Per 1 juli is wel de btw verlaagd. De prijzen voor 2023 zijn nog niet bekend. Voor meer informatie over de tarieven van Eneco zie https://www.eneco.nl/duurzame-energie/warmte-koeling/tarieven/ en https://www.eneco.nl/klantenservice/tarieven-warmte/

De regering heeft bekend gemaakt dat het prijsplafond ook voor stadsverwarming gaat gelden. Echter, op dit moment wordt nog uitgezocht hoe dit voor een collectieve aansluiting zoals in ons gebouw (“blokverwarming”) praktisch uitgevoerd kan worden. Voor meer informatie hierover zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/04/vanaf-1-januari-lagere-energierekening-door-verruimd-prijsplafond bij het kopje “Warmte”.

Wat kunnen we zelf doen?

Gelukkig zijn er ook maatregelen die we zelf kunnen nemen om ons energieverbruik laag te houden.

Deuren portieken en galerijen gesloten houden

In de koudere maanden is het verzoek om de deuren van de portieken en galerijen gesloten te houden. Zo verliezen we niet onnodig warme van de aan de hal grenzende appartementen.

Radiatoren ontluchten

In de radiatoren kan zich lucht ophopen. Deze voorkomt dat de radiator goed verwarmd. Het is aan te raden om deze regelmatig te ontluchten (vooral als er ergens in het pand onderhoud aan het verwarmingsstelsel is gepleegd waarbij lucht de leidingen binnen kan dringen). Hoe radiatoren ontlucht kunnen worden kunt u bijvoorbeeld hier lezen, exclusief de stappen voor de CV ketel die bij ons niet aanwezig is: https://www.vaillant.nl/consument/service-support/mijn-cv-ketel/verwarming-ontluchten/

Thermostaatknoppen plaatsen

Hebt u not radiatorknoppen die enkel open en dicht gaan? Dan is het misschien te overwegen om over te stappen op een thermostatische radiatorknop. Deze zorgt ervoor dat er alleen verwarmd wordt als de temperatuur beneden de ingestelde temperatuur daalt.

Er zijn verschillende smaken thermostaatknoppen. Van simpele uitvoeringen met indicaties van 1-5, tot digitale varianten met temperatuuraanduiding waar u een weekschema kunt programmeren tot de smarte knoppen met een app zodat u alles vanuit uw telefoon kunt monitoren en besturen.

Vaak kunnen de radiatorknoppen simpel door uzelf vervangen worden. Als het nog een hele oude versie betreft moet eventueel ook de afsluitkraan vervangen te worden. Hiervoor moet u een installateur inschakelen.

Minibieb in portiek 4

Enige tijd geleden is door enkele bewoners een minibieb opgezet in portiek 4. Zoals u op de foto kunt zien is deze rijkelijk gevuld. Iedereen is van harte welkom om zelf langs te komen om te snuffelen en misschien iets van zijn eigen collectie achter te laten.

Interactieve Website

Het zal je beslist niet zijn ontgaan dat onze VvE al enkele jaren beschikt over een eigen website waarop je nuttige en huishoudelijke informatie kan vinden .

Over het algemeen worden berichten en mededingen geplaatst door het bestuur.  Dit zien we graag anders! Wil je iets met de andere bewoners delen,  gebouw,  omgeving,  initiatief,  idee,  of iets wat je  gewoon leuk vindt, nodigen we je graag uit om dit via de website te doen.

Stuur je berichtje of stukje in via bestuur@noordmolenwerf.nl dan plaatsen we het graag op de site!

Verplicht plaatsen rookmelders bij u thuis

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om in elke ruimte waar je doorheen moet om van een verblijfsruimte (woonkamer, keuken, slaapkamer, etc.) naar de uitgang van je appartement te komen, een rookmelder te plaatsen die voldoet aan NEN 14604. Dit is een eis vanuit de overheid en verzekeringsmaatschappijen.

  • De rookmelders moeten minimaal 10 jaar meegaan 
  • U moet de rookmelders elke 10 jaar vervangen 
  • De rookmelders hoeven niet aangesloten te zijn op het elektriciteitsnet 
  • Wel bent u verplicht tot het onderhouden en vervangen van de batterijen, (1x per jaar testen van de functionaliteit) 
  • U hoeft de rookmelders niet aan elkaar te koppelen

Verdere informatie is makkelijk te vinden via google zoeken op NEN 14604.

In Memoriam Bob van der Laan 

 Op 25 februari 2022 is de oud-voorzitter van onze VVE Noordmolenwerf, de heer B.S. (Bob) van der Laan overleden in de leeftijd van 81 jaar. Na de splitsing van ons gebouw in de midden jaren negentig van de vorige eeuw in koopappartementen is er een aantal jaren een minimaal bestuur geweest. In het begin van 2000 heeft er een Ledenvergadering plaatsgevonden met als doel een volwaardig bestuur te installeren. Bob van der Laan werd daarvan voorzitter en wilde de zaak professionaliseren met reguliere vergaderingen, en aansturen en controleren van de beheerder en het opstellen van een Huishoudelijk Reglement. Het huidige Huishoudelijk Reglement is voor het grootste deel van zijn hand. Het is niet meer precies vast te stellen hoe lang Bob van der Laan voorzitter is geweest, ingeschat is dit ongeveer 10 jaren geweest. De laatste jaren werd hij helaas meer en meer vergeetachtig en ook zijn lichaam ging achteruit met vaat- en hartproblemen. De laatste jaren was hij in een verzorgingshuis omdat zorg thuis niet meer mogelijk was. Het deed hem pijn dat zijn geest en lichaam achteruit gingen. 

Een aantal van de eigenaars in ons gebouw hebben in het bestuur prettig met hem samengewerkt, waaronder ondergetekende. Bob was een aimabele man. Namens iedereen die hem gekend heeft en ook met hem heeft samengewerkt, wil ik hem postuum danken voor zijn arbeid. 

Wil Chaulet 

Voorzitter van het bestuur van VVE Noordmolenwerf 15 – 157 en 161 te Rotterdam