Kosten warmte en warm water verdubbeld

Het bestuur wil u er graag op attenderen en het zal u niet zijn ontgaan dat Eneco per 1 januari de variabele kosten voor warmte en warm water ruim verdubbeld heeft. De kosten hiervoor worden door de VVE voorgeschoten en later in het jaar op basis van individueel verbruik (warmte) of appartementsgrootte (warm water) met u afgerekend.

Om de gestegen kosten te compenseren heeft de overheid een prijsplafond ingesteld. In ons gebouw is er sprake van een zogenaamde blokaansluiting. Dat wil zeggen dat u als eigenaar voor warmte en warm water geen individueel contract heeft afgesloten met de leverancier maar dat dit geregeld is op het niveau van onze VVE. Inmiddels heeft de overheid bekend gemaakt dat blokaansluitingen gecompenseerd worden door een vast bedrag per appartement toe te kennen.

Voor het verkrijgen van de compensatie hoeft u zelf niets te doen. Onze beheerder VVE Diensten houdt de ontwikkelingen in de gaten en zal de nodige handelingen verrichten om de compensatie aan te vragen en te verrekenen in de individuele eindafrekening medio dit jaar.

Of de compensatieregeling voldoende is om de prijsstijging op te vangen is helaas moeilijk te voorspellen en zal ook per appartement en per individueel verbruik verschillen. Houdt u er dus rekening mee dat u een (fors) hogere afrekening zou kunnen ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *