Als eigenaar van een woning aan de Noordmolenwerf bent u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren Noordmolenwerf 15 – 157 en 161 met een eigen bestuur.

Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren (VvE bestuur) streeft naar duidelijkheid en gezamenlijkheid. Om iedereen (zowel eigenaren als huurders) op een juiste manier te informeren verschijnt regelmatig een Nieuwsbrief. Dat wil niet zeggen dat wij ons beperken tot de Nieuwsbrief. Wij willen graag dat u als bewoner van het appartementengebouw ons informeert en met ons meedenkt. De VvE wordt door een bestuur, bestaande uit medebewoners, vertegenwoordigd.

Wij willen daarom graag dat u als (nieuwe) bewoner ons informeert, meedenkt en actief meedoet. Alleen in gezamenlijkheid lukt het ons zaken beter, sneller en goedkoper op te lossen.

Het bestuur werkt nauw samen met de vier besturen van de andere VvE’s in de directe omgeving (Goudsesingel, Sint Jacobsplaats, Sint Jacobsstraat, Haagse Veer) en opbouwwerk Stadsdriehoek. .Er wordt meestal eenmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering gehouden, in april of mei. Daarin worden over belangrijke zaken aangaande de Vereniging besluiten genomen. Ieder lid wordt dringend aangeraden zijn stem te laten horen en de vergaderingen te bezoeken.

Het bestuur van een VvE en de kascommissie bestaat uit vrijwilligers. Vele handen maken licht werk. Derhalve hierbij de oproep u aan te melden als bestuurslid of lid van de kascommissie.

De huidige bestuursleden zijn:

Enrico Welder#107Voorzitter / overige contacten
Anthony van der Wilden#27Penningmeester
Arie Romein#109Secretaris
Patricia Kempers#63Bestuurslid
Martin Hoogesteger#61Bestuurslid