Papier

Oud papier kan gedeponeerd worden in de blauwe container in de ruimte naast de lift. Overbodig reclamemateriaal kunt u ook hierin deponeren (en dus niet boven op de brievenbussen).

Glas

Glas brengt u naar de glascontainers op de Haagseveer (tegenover de Delftse Poort, naast het politiegebouw) of naar de Lombardkade (tegenover tandardspraktijk Bijl).

Plastic-, metalen- en drankverpakking

De gemeente Rotterdam zamelt dit soort afval gescheiden in. U kunt de afval bij voorkeur in doorzichtige plastic zakken afleveren bij de containers op de Lombaardkade (voor de Coop supermarkt) of de Delfstevaart (vlakbij de Bonte Koe).

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Rotterdam https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/plastic/.

Elektronica

Elektronica hoort niet bij het gewone huisvuil. U hebt verschillende mogelijkheden om elektronisch afval juist aan te bieden:

  • Oude en gebruikte huishoudelijke apparaten kunt u inleveren bij de winkel waar u een nieuw, eenzelfde soort apparaat koopt.
  • Ook kunt u elektrische apparaten naar het milieupark brengen of laten ophalen door de gemeente Rotterdam (zie grof vuil).
  • Kleinere elektronische apparaten, batterijen en gloeilampen kunt u bij diverse winkels en supermarkten inleveren, bijvoorbeeld de Jumbo op de Botersloot.
  • Is uw apparaat jonger dan 5 jaar en nog werkend? Dan kunt u hem ook naar de Piekfijn winkel brengen op de Mariniersweg, waar hij een tweede leven tegemoet kan zien.

Voor meer informatie zie ook https://www.rotterdam.nl/loket/inleveren-elektrische-apparaten/

Huisafval

In de ruimte naast de lift staan twee rolcontainers voor uw huisvuil. Het huisvuil dient in gesloten zakken in de containers te worden gedeponeerd en de klep dient altijd gesloten te zijn. Het plaatsen van vuilnis naast de container is niet toegestaan. Wij verzoeken u afvaI(zakken) goed te sluiten gemorst afval direct te verwijderen, geen los afval of afvalzakken op de overloop of bij de voordeuren te plaatsen en papier in de blauwe papierbak te deponeren.

Grofvuil

Heeft u (bouw)afval of huisraad dan kunt u wegbrengen en inleveren bij een van de Milieuparken of dit laten ophalen door de ROTEB (tel. 14010). Voor nadere informatie bekijk de website: https://www.rotterdam.nl/loket/grofvuil/.

Grofvuil dient te worden aangeboden in hanteerbare eenheden: maximaal I meter lang en 30 kilo zwaar. Om zwerfvuil te voorkomen moet het grofvuil gebundeld of verpakt aan de straat worden gezet.

Gelieve de afspraak met de ROTEB ook aan de huismeester te melden. Het is niet toegestaan grofvuil in de containerruimte (tijdelijk) op te slaan, daarvoor heeft u de beschikking over een eigen berging. Het is ook niet toegestaan om grofvuil in de groene containers te deponeren.Het grofvuil kan gratis ingeleverd worden bij de Milieuparken (voor verdere informatie telefoon 14010). Ook hierbij geldt dat nadere informatie verkregen kan worden bij de hierboven staande website. Ingeval u een afvalcontainer heeft laten plaatsen voor verbouwingsafval verzoeken wij u deze zo kort mogelijk te laten staan.