Algemene Ledenvergadering op 22 mei

De volgende Algemene Ledenvergadering staat gepland voor 22 mei om 19:30 en zal gehouden worden op het adres Kipstraat 37 te Rotterdam (Huis van de Wijk, WMO Radar). Misschien wilt u deze dag alvast in uw agenda zetten. We hopen natuurlijk dat zo veel mogelijk leden aanwezig zullen zijn.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en onderhoud voor 2023

Laatste kwartaal vorig jaar is door VVE Diensten een nieuwe technische manager (Marcel de Bree) aan ons gebouw toegewezen. Tijdens zijn eerste technische rondgang en opname heeft dit geleid tot een frisse, kritische blik op de staat van ons gebouw en allerlei vernieuwde inzichten. Deze worden op dit moment verwerkt in onze MJOP.

Op basis van deze vernieuwde MJOP zullen we aan u tijdens de ALV een aantal maatregelen voorleggen die we voorstellen om in 2023 op te pakken.

In het kader van deze herijking is ook besloten om de reeds voor 2022 geplande schilderwerkzaamheden aan de waterkant nog niet uit te voeren maar omwille van efficiëntie en kostenvoordelen mee te nemen in een groter pakket maatregelen. Meer info volgt dan op de ALV.

Versterking voor het bestuur gezocht

De ALV is ook het moment om bestuursleden te (her-) benoemen. Ook dit jaar is nieuwe aanwas heel erg welkom! Misschien denkt u al langer erover na om zelf actief bij te dragen aan een optimaal woongenot in ons gebouw, of bent u wellicht recent hier komen wonen en wilt u iets voor het gebouw doen.

In het bijzonder missen wij op dit moment mensen met een technische achtergrond die actief mee kunnen denken bij onderhoud en vernieuwing. Maar elke versterking is welkom!

Het bestuur van de VVE heeft een groot aantal jaren een aantal zeer actieve leden gekend die bijna dagelijks tijd wijdden aan onze VVE. Sinds het aftreden van onze voormalige voorzitter Wil Chaulet is zichtbaar geworden dat de huidige bestuursleden veel minder tijd hebben om dagelijks actief te zijn voor de VVE. Eén van onze doelstellingen is dan ook om het dagelijks beheer zo in te richten dat actieve bijdrage van het bestuur daaraan in veel beperkter mate  nodig is. Het bestuur wordt dan meer een adviesraad voor alle zaken rondom de VVE. Maar ook om bij dit doel te komen hebben we uw hulp nodig!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *