Warmwatervoorziening onder de loep genomen

Er worden de laatste periode in ons gebouw steeds meer meldingen gemaakt van een slecht werkende warm water voorziening. Problemen die daarbij geschetst worden vallen uiteen in 2 categorieën:

  • (plots) wisselende waterdruk
  • water wordt niet goed heet of pas heel laat heet

Het bestuur heeft alle meldingen verzameld en onze huisaannemer SvdW Installatietechniek is met deze lijst op onderzoek uit geweest. In een aantal appartementen zijn er gebreken geconstateerd die na verholpen te zijn voor verbetering zorgden, maar er zijn ook nog steeds appartementen die last ondervinden.

Het hele leidingenstelsel is door SvdW Installatietechniek nagelopen. Er is een circulatiepomp vervangen. Ook is de hydrofoorpomp in het ketelhuis (zorgt voor de waterdruk) gecontroleerd door een gespecialiseerd bedrijf. Inmiddels is er door SvdW Installatietechniek een extern bedrijf bij het onderzoek betrokken en is er een nieuwe potentiële storingsbron geïdentificeerd. Na vervanging zal blijken of de situatie verbetert.

Wij krijgen enkele meldingen dat bewoners het vervelend vinden dat het verhelpen van de problemen veel tijd in beslag neemt. Wij begrijpen dit volledig. Echter, we willen er op wijzen dat de problematiek heel complex is. Het is een groot leidingenstelsel met veel componenten, waarvan een stuk zich als privé eigendom in onze appartementen bevindt en mogelijke aanpassingen daarop onverwachte neveneffecten kunnen vertonen. Sommige van de klachten die nu ingediend zijn spelen ook al jaren. Het opsporen en verhelpen van defecten is dan ook bijzonder lastig.

We zullen doorgaan met onderzoeken en verhelpen van alle defecten die zich voordoen. Ook het inschakelen van nog meer gespecialiseerdere bureaus behoort tot de mogelijkheden. We rekenen op uw begrip.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *