Het is niet toegestaan om gevaarlijke stoffen e.d. in de berging op te slaan. Het is ook niet toegestaan diepvrieskasten of andere apparaten in de berging te plaatsen en aan te sluiten op de stroomvoorziening, daar de stroomkosten van deze apparaten niet tot de gezamenlijke kosten behoren.

Zie ook artikel 29 van het Huishoudelijk Regelement.