Wij verzoeken u vriendelijk geluidshinder voor buren zoveel mogelijk te beperken. Harde geluiden zijn in elk geval niet toegestaan tussen 22.00 uur en 8.00 uur en bij voorkeur niet op zon- en feestdagen.

Zie ook artikel 24 van het Huishoudelijk Regelement.