Home » Search results for "" - Page 6

Waterleiding (warm en koud water)

Warm water wordt verkregen van Stadsverwarming. Vergelijkbaar met de centrale verwarming geldt dat alle koud- en warmwaterleidingen tot en met de stopkraan eigendom zijn van de VvE en dus tot de gezamenlijke delen behoren. Veel van de appartementen in ons … Meer lezen

Reparaties aan gemeenschappelijke voorzieningen

Het is niet toegestaan zelfstandig reparaties of andere werkzaamheden aan de leidingen en ornamenten van de trappenhuis- en galerijverlichting te verrichten ofte laten verrichten. Hiervoor dient u een storingsmelding aan te maken. Voor reparaties of wijzigingen van de centrale verwarming … Meer lezen

Parkeren

Een parkeervergunning dient u aan te vragen via ‘Mijn Loket’ van de website van de Gemeente Rotterdam. Bewoners kunnen daarnaast voor bezoekers een ‘Parkeer App’ aanvragen bij de Gemeente Rotterdam, te bestellen via ‘Mijn Loket’ van de website van de … Meer lezen

Ongedierte

Bij het signaleren van ongedierte verzoeken wij u direct het bestuur te informeren alsmede de Gemeente Rotterdam , telefoonnummer 14010 afdeling ‘Plaagdierbeheersing of Ongediertebestrijding’. Zie ook de gemeentelijke website: https://www.rotterdam.nl/loket/plaagdierbeheersing-ongediertebestrijding/

Inbraakvertragende voordeur

Het is toegestaan om voor eigen rekening een standaard inbraakvertragende voordeur te plaatsen. Indien u dit wenst dan kunt u contact opnemen met de account manager van VvE Diensten. De deuren bestaan uit één geheel en heeft een driepuntssluiting. Een … Meer lezen

Huismeestertaken en schoonmaakdienst

Het onderhoud wordt uitgevoerd door Peter Smulders (B2-Cleaning), telefonisch bereikbaar op 06-22552079. Hij is dagelijks te bereiken tussen 6.00 en 14.00 uur. Op dinsdag en donderdag wordt ons appartementsgebouw door hem schoongemaakt. Hij vernieuwt tevens kapotte lampen in de gemeenschappelijke … Meer lezen

Huisdieren

Zorg dat uw huisdieren geen overlast bezorgen aan omwonenden. Honden en katten kunnen zich uitleven op het grasveld boven de spoortunnel (gedoogzone). Zie ook artikel 16 van het Huishoudelijk Regelement.

Hinder

Het is niet toegestaan rijwielen, bromfietsen, scooters, motorrijwielen, kinderwagens, winkelwagens of andere voorwerpen in de gemeenschappelijke ruimten te plaatsen ofte laten plaatsen, of daar aanwezig te hebben voor onderhoud, reparatie of andere werkzaamheden. Het is evenmin toegestaan auto’s te wassen, … Meer lezen

Groot onderhoud

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt het meerjarenplan groot onderhoud behandeld en vastgesteld. Hier een klein overzicht van de grotere projecten van de afgelopen jaren: In 1997 is de gehele deklaag van het dak vernieuwd. In 2000 is het houtrot … Meer lezen

Goten schoonhouden

Woningen met schuine daken op de slaapkamerverdieping hebben boven het balkon op de woonkamerverdieping een goot voor de afvoer van hemelwater. De bewoner is verantwoordelijk voor het regelmatig schoonhouden van de goot en de afvoer van het hemelwater via de … Meer lezen