You searched for - Pagina 5 van 7 - VVE Noordmolenwerf
Home » Search results for "" - Page 5

Huismeestertaken en schoonmaakdienst

Het onderhoud wordt uitgevoerd door Peter Smulders (B2-Cleaning), telefonisch bereikbaar op 06-22552079. Hij is dagelijks te bereiken tussen 6.00 en 14.00 uur. Op dinsdag en donderdag wordt ons appartementsgebouw door hem schoongemaakt. Hij vernieuwt tevens kapotte lampen in de gemeenschappelijke … Meer lezen

Huisdieren

Zorg dat uw huisdieren geen overlast bezorgen aan omwonenden. Honden en katten kunnen zich uitleven op het grasveld boven de spoortunnel (gedoogzone). Zie ook artikel 16 van het Huishoudelijk Regelement.

Hinder

Het is niet toegestaan rijwielen, bromfietsen, scooters, motorrijwielen, kinderwagens, winkelwagens of andere voorwerpen in de gemeenschappelijke ruimten te plaatsen ofte laten plaatsen, of daar aanwezig te hebben voor onderhoud, reparatie of andere werkzaamheden. Het is evenmin toegestaan auto’s te wassen, … Meer lezen

Groot onderhoud

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt het meerjarenplan groot onderhoud behandeld en vastgesteld. Hier een klein overzicht van de grotere projecten van de afgelopen jaren: In 1997 is de gehele deklaag van het dak vernieuwd. In 2000 is het houtrot … Meer lezen

Goten schoonhouden

Woningen met schuine daken op de slaapkamerverdieping hebben boven het balkon op de woonkamerverdieping een goot voor de afvoer van hemelwater. De bewoner is verantwoordelijk voor het regelmatig schoonhouden van de goot en de afvoer van het hemelwater via de … Meer lezen

Geluidshinder

Wij verzoeken u vriendelijk geluidshinder voor buren zoveel mogelijk te beperken. Harde geluiden zijn in elk geval niet toegestaan tussen 22.00 uur en 8.00 uur en bij voorkeur niet op zon- en feestdagen. Zie ook artikel 24 van het Huishoudelijk … Meer lezen

Facebooksite voor bewoners

Door één van onze bewoners is er een Facebooksite voor de Noordmolenwerf opgericht. Hier kan men wetenswaardigheden kwijt.  Gaat u naar https://www.facebook.com/groups/Noordmolenwerf/ om de groep te bezoeken.

Dubbel glas

Het aanbrengen van isolatieglas is toegestaan, mits de afdeklatjes in dezelfde oorspronkelijke kleur blijven. De kleurnummers die we aan de buitenzijde van het gebouw gebruiken zijn Ral 9005 en Ral 3005. U kunt de glaszetter verzoeken om de afdeklatten van tevoren te … Meer lezen

Doorgang

De trappenhuizen en voorbalkons dienen vrij te blijven van obstakels welke in geval van nood een directe doorgang belemmeren. Deze regel geldt ook tijdens de verbouwing van uw appartement. Zie ook artikel 11 van het Huishoudelijk Regelement.

Centrale verwarming

Ons appartementengebouw is aangesloten op Stadsverwarming en beschikt daardoor over een collectieve CV installatie. De gehele installatie en alle transportleidingen, tot aan de thermostaatknop is eigendom van de VvE. Uw verbruik wordt jaarlijks (meestal juni of juli) opgenomen en verrekend … Meer lezen