Algemene Ledenvergadering, interessante agendapunten!

Op donderdag 11 april aanstaande om 19:30 uur is er een nieuwe Algemene Ledenvergadering, Opperzaal van de Doopsgezinden Kerk in onze straat, de Noordmolenwerf. 

Hieronder een korte opsomming van een aantal interessante zaken die spelen. 

  • De duurzaamheidscommissie houdt een korte presentatie over de vorderingen op het gebied van het Duurzaamheidsonderzoek.
  • Er is een presentatie over de nieuwe intercom apparatuur. (bellenbord, deuropener en (kijk)/luister/spreekverbinding. Voorstel bestuur.
  • U kunt schaduwrijke sedumbakken bekijken vanwege het bestuursvoorstel om de dakjes van de portieken en bergingen te verbeteren en te vergroenen. 
  • Een presentatie over onze nieuwe website  door Enrico Welder.
  • Het toevoegen van een nieuw artikel aan het Huishoudelijk Reglement.
  • Dit alles met uiteraard de bekende agendapunten zoals bestuursverantwoording, financiële situatie, Meerjarenonderhoudsplan en Kascommissieverslag.

Het bestuur hoopt op een hoge opkomst om deze zaken te bespreken. Gezien de voorstellen op het gebied van groot onderhoud is een tweedere quorum vereist. Zonder dat quorum, zal een nieuwe vergadering moeten worden belegd, waarvan kosten minimaal € 726 bedragen.

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan verzoeken wij u dringend het machtigingsformulier, dat bij de vergaderstukken zit te ondertekenen, aan één van de leden te geven (buren), ook kunt u één van de bestuursleden machtigen, door het formulier in de brievenbus te doen uiterlijk 10 april vóór 18 uur:

Tot ziens op de 11e april.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *