You searched for - Pagina 3 van 8 - VVE Noordmolenwerf
Home » Search results for "" - Page 3

Colofon

Deze website is ontwikkeld in 2018 door Enrico Welder (hosting en content) en Wita Aldian (Logo and design). De website wordt gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van het Bestuur van de VVE Noordmolenwerf. Deze vernieuwde website vervangt de bestaande reeds 10 jaar … Meer lezen

Gebruikersverklaring

Een gebruikersverklaring is een schriftelijke verklaring van een huurder (gebruiker) waarin deze te kennen geeft de reglementen van de VvE, waaronder het reglement en eventueel huishoudelijk reglement, na te zullen leven. De gebruiker is verplicht deze verklaring te tekenen.  Het … Meer lezen

Privacybeleid VVE

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze geldt voor alle lidstaten binnen de EU. Deze verordening vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).Het doel van de verordening is om de bescherming van natuurlijke personen te … Meer lezen

Asbest

In 2015 kwam ons zustergebouw aan de Goudsesingel in het nieuws vanwege asbestvondsten. Vervolgens heeft de VVE Noordmolenwerf onderzoek laten uitvoeren aan ons gebouw. Hierbij is inderdaad ook asbest aangetroffen. Het asbest is in 2016 vakkundig verwijderd en het gebouw … Meer lezen

Zonneschermen

Het aanbrengen van zonneschermen (zonwering) is toegestaan na toestemming van de VvE. De kleur is vrij. Zonneschermen zijn privébezit en vallen derhalve niet onder de opstalverzekering van de VvE.