You searched for - Pagina 3 van 7 - VVE Noordmolenwerf
Home » Search results for "" - Page 3

Gebruikersverklaring

Een gebruikersverklaring is een schriftelijke verklaring van een huurder (gebruiker) waarin deze te kennen geeft de reglementen van de VvE, waaronder het reglement en eventueel huishoudelijk reglement, na te zullen leven. De gebruiker is verplicht deze verklaring te tekenen.  Het … Meer lezen

Privacybeleid VVE

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze geldt voor alle lidstaten binnen de EU. Deze verordening vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).Het doel van de verordening is om de bescherming van natuurlijke personen te … Meer lezen

Asbest

In 2015 kwam ons zustergebouw aan de Goudsesingel in het nieuws vanwege asbestvondsten. Vervolgens heeft de VVE Noordmolenwerf onderzoek laten uitvoeren aan ons gebouw. Hierbij is inderdaad ook asbest aangetroffen. Het asbest is in 2016 vakkundig verwijderd en het gebouw … Meer lezen

Zonneschermen

Het aanbrengen van zonneschermen (zonwering) is toegestaan na toestemming van de VvE. De kleur is vrij. Zonneschermen zijn privébezit en vallen derhalve niet onder de opstalverzekering van de VvE.

Vloerbedekking

De vloerbedekking van de privégedeelten dient van een zodanige aard en samenstelling te zijn dat contactgeluiden zoveel mogelijk worden tegengegaan, opdat geen hinder of geluidsoverlast voor buren ontstaat. Met name is het niet toegestaan parket of stenen vloeren aan te … Meer lezen

Verzekeringen

De VvE heeft een glasverzekering en een opstalverzekering afgesloten. De polissen kunt u terugvinden op de website van VVE Diensten wanneer u inlogt met uw persoonlijk account.

Veiligheid

Om ongewenste bezoekers te voorkomen adviseren wij u de (gemeenschappelijke) deur gesloten te houden voor onbekenden, ondanks de smoes die men heeft. Daarnaast adviseren wij u alert te zijn en bij onraad of vermoeden van onraad direct de politie te … Meer lezen