In principe heeft de Eigenaar van een appartement het recht om zijn appartement naar eigen inzicht in te richten. Met verbouwingen wil de VVE zich in principe niet bemoeien, maar in een appartementsgebouw zijn er aspecten die kunnen leiden tot hinder en overlast voor de overige bewoners, Hierbij valt te denken aan onder andere:

  • Algemene ruimtes (vuil en stof en beschadigingen),
  • Leidingen (water, verwarming, onderbreking nutsvoorzieningen),
  • Geluidsoverlast,
  • Aanpassingen die het uiterlijk van het pand veranderen (deuren, kozijnen, balkons),
  • Opslag bouwmaterialen en afval,
  • Constructieve veiligheid van het gebouw (draagmuren, dak, galerijen. Om bovenstaande redenen heeft VVE Noordmolenwerf 15 – 157 en 161 te Rotterdam een verbouwingsprotocol opgesteld, dat u wordt verzocht zorgvuldig door te lezen, alvorens u aan verbouwingen begint.