Ons appartementengebouw is aangesloten op Stadsverwarming en beschikt daardoor over een collectieve CV installatie. De gehele installatie en alle transportleidingen, tot aan de thermostaatknop is eigendom van de VvE.

Uw verbruik wordt jaarlijks (meestal juni of juli) opgenomen en verrekend door VvE diensten. Sinds de winter van 2012 wordt het verbruik van de verwarming digitaal vastgesteld en per telefoon doorgegeven aan:

Ista Nederland B.B.
Nieuwpoortweg 11
3125 AP Schiedam
Telefoon: 010-2455700

De meterstand kunt u per radiator aflezen door op het knopje te drukken. In geval van verhuizing worden de meterstanden tussentijds opgemeten. U kunt hiervoor contact opnemen met Ista.

Bij reparatie en vervanging van radiatoren dient u volgt te handelen:

  • Werkzaamheden dienen door een erkende installateur te worden verricht. In verband met gevolgen voor de overige bewoners moeten werkzaamheden bij VVE Diensten worden aangevraagd. De werkzaamheden zullen worden verricht door de huisaannemer i.v.m. bekendheid met de situatie door: Technisch bureau Verwaal BV, Schiedam, 010 4090101. Ook kan gekozen worden voor S. van der Waal, Rotterdam, 06-31993941
  • Bij het verwijderen / vervangen / plaatsen van radiatoren dient Ista Nederland B.V. geïnformeerd te worden om de meterstanden op te nemen en om eventueel nieuwe meters te plaatsen.
  • Bij wijziging c.q. vervanging van uw leidingen dient VvE Diensten te worden ingelicht. Het inlichten is nodig, omdat meestal bij dergelijke werkzaamheden de afsluiters of pompen in het ketelhuis moeten worden uitgezet.

Bij (tijdelijke) afsluiting van de collectieve C.V.-installatie dient u of de installateur minimaal 48 uur van tevoren de medebewoners van het eventuele ongemak te informeren over datum en duur. Voor bekendmaking kunt u gebruik maken van de mededelingsborden bij de liften.

Wij vragen u om werkzaamheden aan der verwarming bij voorkeur in de warme maanden te plannen. Indien de werkzaamheden in een koude periode vallen, dienen deze in ieder geval na 9 uur uitgevoerd te worden. Dit zodat bewoners in de ochtend nog hun huis kunnen opwarmen.