Woningen met schuine daken op de slaapkamerverdieping hebben boven het balkon op de woonkamerverdieping een goot voor de afvoer van hemelwater. De bewoner is verantwoordelijk voor het regelmatig schoonhouden van de goot en de afvoer van het hemelwater via de aansluiting op het hoofdgootsysteem.