De trappenhuizen en voorbalkons dienen vrij te blijven van obstakels welke in geval van nood een directe doorgang belemmeren. Deze regel geldt ook tijdens de verbouwing van uw appartement.

Zie ook artikel 11 van het Huishoudelijk Regelement.