Het is niet toegestaan zelfstandig reparaties of andere werkzaamheden aan de leidingen en ornamenten van de trappenhuis- en galerijverlichting te verrichten ofte laten verrichten. Hiervoor dient u een storingsmelding aan te maken.

Voor reparaties of wijzigingen van de centrale verwarming of de (warm)watervoorziening, zie Centrale verwarming en Waterleiding.

Zie ook artikel 9 van het Huishoudelijk Regelement.