Warm water wordt verkregen van Stadsverwarming. Vergelijkbaar met de centrale verwarming geldt dat alle koud- en warmwaterleidingen tot en met de stopkraan eigendom zijn van de VvE en dus tot de gezamenlijke delen behoren.

Veel van de appartementen in ons gebouw hebben geen separate afsluiting voor het koud en / of warm water. Voor werkzaamheden aan de leidingen is daarom vaak centrale afsluiting nodig.

Voor werkzaamheden aan de waterleidingen is het volgende van belang:

  • Net als bij de verwarming moeten geplande werkzaamheden worden verricht door een erkend installateur. Dat is bij voorkeur SvdW Installatie Techniek (Sonny van der Waal; 06-31993941) vanwege diens bekendheid met de situatie in het gebouw. Als alternatief kan contact worden opgenomen met Technisch bureau Verwaal BV (010 4090101).
  • In verband met gevolgen voor overige bewoners moeten geplande werkzaamheden van tevoren worden gemeld bij VT2000 beheerteam6@vt2000.nl.
  • Indien de waterleiding (tijdelijk) afgesloten moet worden dient u dat minimaal 48 uur van tevoren te melden bij VT2000 beheerteam6@vt2000.nl zodat medebewoners daarover kunnen worden geïnformeerd (per email).

Belangrijk: Het vervangen van kranen op het privégedeelte van de waterleiding is uitsluitend
toegestaan indien deze voorzien zijn van een terugslagklep, zodat de koud- en warmwatervoorziening van andere bewoners van het complex niet wordt verstoord.

Tip: Bij renovatie laat u indien mogelijk een afsluitkraan plaatsen in uw appartement zodat u de watertoevoer naar uw appartement onafhankelijk kunt reguleren.