In Memoriam Bob van der Laan 

 Op 25 februari 2022 is de oud-voorzitter van onze VVE Noordmolenwerf, de heer B.S. (Bob) van der Laan overleden in de leeftijd van 81 jaar. Na de splitsing van ons gebouw in de midden jaren negentig van de vorige eeuw in koopappartementen is er een aantal jaren een minimaal bestuur geweest. In het begin van 2000 heeft er een Ledenvergadering plaatsgevonden met als doel een volwaardig bestuur te installeren. Bob van der Laan werd daarvan voorzitter en wilde de zaak professionaliseren met reguliere vergaderingen, en aansturen en controleren van de beheerder en het opstellen van een Huishoudelijk Reglement. Het huidige Huishoudelijk Reglement is voor het grootste deel van zijn hand. Het is niet meer precies vast te stellen hoe lang Bob van der Laan voorzitter is geweest, ingeschat is dit ongeveer 10 jaren geweest. De laatste jaren werd hij helaas meer en meer vergeetachtig en ook zijn lichaam ging achteruit met vaat- en hartproblemen. De laatste jaren was hij in een verzorgingshuis omdat zorg thuis niet meer mogelijk was. Het deed hem pijn dat zijn geest en lichaam achteruit gingen. 

Een aantal van de eigenaars in ons gebouw hebben in het bestuur prettig met hem samengewerkt, waaronder ondergetekende. Bob was een aimabele man. Namens iedereen die hem gekend heeft en ook met hem heeft samengewerkt, wil ik hem postuum danken voor zijn arbeid. 

Wil Chaulet 

Voorzitter van het bestuur van VVE Noordmolenwerf 15 – 157 en 161 te Rotterdam 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *