Glasvezel steeds dichterbij

Onlangs bent u via onze website geïnformeerd over de aanstaande aansluiting in woningen van glasvezel. Inmiddels is er een planning bekend gemaakt door KPN en is er een plan van aanpak opgesteld. Hieronder vindt u nadere informatie en uitleg van de komende stappen.

Het bestuur verzoekt alle bewoners medewerking en toestemming te verlenen bij de aanleg en toegang te verschaffen. Ook al zult u geen gebruik maken van de voorziening, uw buren of toekomstige bewoners willen dat misschien wel. Het bestuur ziet de glasvezel als een nieuw basisvoorziening zoals waterleiding, centrale antenne aansluiting en telefoonaansluiting.

Planning en toelichting:

1. Week 34 (17 – 21 augustus): Schouwers komen deur aan deur bij u langs om gegevens te verzamelen en u extra informatie te verschaffen.

2. Week 37 (7 – 11 september): Graafwerkzaamheden in de straat en het doorvoeren van kabels in het pand tot in de kruipruimtes.

3. Week 45 (2 – 6 november) rondom deze week: Aanbrengen van aansluitkastje (FTU genaamd) in het elektriciteitskastje van uw woning.

Ad 1. KPN is de opdrachtgever van de aanleg van glasvezel, maar de werkzaamheden worden uitgevoerd door een ander bedrijf, in ons geval Van Gelder Kabelwerken. De schouwers zullen waarschijnlijk even in uw elektriciteitskastje willen kijken om te zien waar het glasvezelaansluitkastje geplaatst moet worden en hoe de doorvoer moet worden gemaakt naar uw (boven)buren. Corona. In het kader van corona kunt u altijd voldoende afstand houden tot de schouwer(s) en na een kort gesprek de kamerdeur sluiten. U kunt een mondkapje dragen. De schouwers zullen desgewenst mondkapjes opdoen en hebben desinfecterende gel zijn zich.

Ad 2. De kans bestaat dat de bewoners, met een toegangsdeur op straat niveau, wordt gevraagd door het kruipluik even in de kruipruimte te mogen komen.

Ad 3. In de periode rondom week 45, het kan ook iets ervoor en erna, zullen vanuit de kruipruimtes de glasvezelverbindingen via de elektriciteitskastjes naar de bovenliggende verdiepingen worden aangelegd en wordt in iedere woning een aansluitpunt in het kastje aangebracht.

U kunt nadere informatie vinden op postcode check op de website van KPN. De 4 stappen tot glasvezelaansluiting legt KPN hier uit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *