De vloerbedekking van de privégedeelten dient van een zodanige aard en samenstelling te zijn dat contactgeluiden zoveel mogelijk worden tegengegaan, opdat geen hinder of geluidsoverlast voor buren ontstaat. Met name is het niet toegestaan parket of stenen vloeren aan te brengen, tenzij aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Voor meer informatie wordt geadviseerd artikel 26 van het Huishoudelijk Reglement te raadplagen vóór u nieuwe vloerbedekking legt of laat leggen. In verband met de zich in de dekvloer bevindende leidingen van water, elektra, gas en van de centrale verwarming is het niet toegestaan om dieper dan 30 mm in de vloer te timmeren of te boren.

Zie ook artikel 26 van het Huishoudelijk Regelement.