Iedere bewoner is tegenover de andere bewoners aansprakelijk voor schade toegebracht aan gemeenschappelijke gedeelten of gemeenschappelijke zaken door verhuizing of verbouwingswerkzaamheden. Dergelijke schade moet aan onze beheerder VT2000 worden gemeld. Schadeherstel is voor rekening van de aanbrenger. Ga naar https://vt2000.nl/reparatie-en-schade/.

Zie ook artikel 12 en 13 van het Huishoudelijk Regelement.