Iedere bewoner is tegenover de andere bewoners aansprakelijk voor schade toegebracht aan gemeenschappelijke gedeelten of gemeenschappelijke zaken door verhuizing of verbouwingswerkzaamheden. Dergelijke schade moet aan het bestuur of aan de bestuurder worden gemeld. Schadeherstel is voor rekening van de aanbrenger.

Zie ook artikel 12 en 13 van het Huishoudelijk Regelement.