In 1424 komt Danyel van Cralinghen met zijn Molenwerf in de Lombardstraat voor. In 1531 is er sprake van de steeg “daer die molen staet” en wel vlak bij de Kloveniersdoelen in de Lombardstraat. Molenpad was de gewone naam voor deze steeg, die naar de molens aan de vest bij de Botersloot leidde. Later werd het Molenwerf, en ter onderscheiding van de Molenwerf op het einde van het Haringvliet is het tenslotte Noordmolenwerf geworden.

Voor het bombardement van 14 mei 1940 (en de daarop volgende enorme brand) liep de Noordmolenwerf van de 2e Lombardstraat naar de Goudsesingel. Het Duitse bombardement verwoestte de dicht bebouwde binnenstad; daarmee verdween ook de vooroorlogse Noordmolenwerf.

De huidige straat Noordmolenwerf kreeg die naam bij Besluit van B&W van 15 januari 1952. De ligging van de huidige Noordmolenwerf komt het meeste overeen met de loop van de vooroorlogse Delftsevaart. Sinds 1920 is – aan de zijde van het water – het uitzicht gelukkig wel hetzelfde gebleven. Net als de bewoners van de oude Delftsevaart kijken de bewoners van de nieuwe Noordmolenwerf uit op de achtergevel van het Rotterdamse stadhuis. Het stadhuis werd, na een bouwperiode van enige jaren, in 1920 in gebruik genomen. Het imposante gebouw werd ontworpen door architect prof. H. Evers (een ander bekend gebouw van Evers is de remonstrantse kerk aan de Westersingel).

Pas in 1975 werd besloten het braakliggend terrein te ontwikkelen tot een woongebied met kleinschalige ruimten voor ondernemers. Bredero Bouw begon in 1977 met de bouw van de vijf ongeveer gelijke complexen. Bij de (luchtspoor) treinreizigers zijn de complexen beter bekend als “die schuine huizen met die blauwe balkons die met de voeten in het water staan”. De eerste huurders betrokken de complexen in augustus 1978. De complexen waren, tot de koop door Grouwels Daelmans in 1993, bedoeld voor verhuur en wisselden regelmatig van eigenaar en huurder. Onderhoud werd bijna niet gepleegd.

De VvE had bij de oprichting (zie Splitsingakte) op 28 juni 1993 geen financiële reserve om de enorme achterstand in groot en klein onderhoud daadkrachtig aan te pakken. Pas in 1997 was het mogelijk het eerste grote project aan te pakken (zie verder Groot onderhoud). Van de in totaal 72 appartementen zijn er nu (per 1 april 2018 ) nog circa 3 eigendom van Grouwels Daelmans, Grobel in Maastricht.

Meer historische impressies

Meer historische impressies uit de omgeving vindt u op de website van Aad Engelfriet over de omgeving van het Stockvis(ch)verlaat.

Een kijk op onze straat in de richting van de raambrug, uit het noorden, anno 1910

Ook vindt u hier een mooi artikel uit het AD over de verwoestingen tijdens de tweede wereldoorlog.

Het heden

Gaat u naar de site van Theor van Leur voor mooie kiekjes vanuit het perspectief van het nieuwe Timmerhuis.

Ook is er de website van top010.nl die een overzicht geeft van alle grotere, actuele bouwprojecten in Rotterdam, waaronder ook de transformatie van het oude postkantoor