Het is niet toegestaan rijwielen, bromfietsen, scooters, motorrijwielen, kinderwagens, winkelwagens of andere voorwerpen in de gemeenschappelijke ruimten te plaatsen ofte laten plaatsen, of daar aanwezig te hebben voor onderhoud, reparatie of andere werkzaamheden.

Het is evenmin toegestaan auto’s te wassen, onderhouden of repareren voor een der ingangen van het appartementengebouw.

Zie ook artikel 9 en 14 van het Huishoudelijk Regelement.