Het is mogelijk om uw VVE bijdrage via automatische incasso te voldoen. Zie hiervoor https://vt2000.nl/vragenformulier/#financiele-vragen.