In het gebouw bevinden zich meerdere centrale afzuigingen. Het verbinden van afzuigkappen (met motor) met de centrale is ten strengste verboden. Reden is dat bij gebruik er een vacuüm ontstaat met als gevolg het stukdraaien of doorbranden van de centrale motor. Afzuigkappen zonder motor (eventueel met schakelbare afsluitklep) zijn wél toegestaan.

De afzuiginstallatie wordt telkens door meerdere appartementen gebruikt en wordt om de zoveel tijd door ons installatiebedrijf afgesteld op optimale zuigkracht. Bewoners worden gevraagd om de instelling van de afzuigroosters niet te veranderen. Wel is het raadzaam om de afzuigroosters regelmatig voorzichtig te reinigen.

Zie ook artikel 27 van het Huishoudelijk Regelement.