In het gebouw bevindt zich een centrale afzuiging. Het verbinden van afzuigkappen (met motor) met de centrale is ten strengste verboden. Reden is dat bij gebruik er een vacuüm ontstaat met als gevolg het stukdraaien of doorbranden van de centrale motor.

Afzuigkappen zonder motor (eventueel met schakelbare afsluitklep) zijn wél toegestaan.

Zie ook artikel 27 van het Huishoudelijk Regelement.