Vrijgaverapportage asbestsanering

Afgelopen zomer zijn onze bergingen gesaneerd vanwege de aanwezigheid van asbest.
Na de eindcontrole levert dat een "vrijgaverapportage" op die u via onze website altijd beschikbaar heeft.
Het bestand is hier te vinden.

Besloten Facebookgroep

Onlangs heeft één van de bewoonsters van ons complex een besloten Facebookgroep in het leven geroepen.

Bovenaan deze website staat een link naar deze Facebookgroep in de vorm van het Facebooklogo.

Het forum (dat toch al niet gebruikt werd) is verwijderd.

Nieuwe versie huishoudelijk reglement

Op de ALV van 5 juli 2016 is door een meerderheid van de bewoners ingestemd met een wijziging van het huishoudelijk reglement.

Het betreft een verduidelijking omtrent de vergoeding van het laten plaatsen van een nieuwe voordeur indien deze defect is.

Klik hier voor een pdf-versie van het nieuwe huishoudelijke reglement.

Rapport asbestinventarisatie

Klik hier voor de definitieve versie van het rapport dat door Sanitas (Milieukundig adviesbureau) is opgeleverd naar aanleiding van het asbestonderzoek van april/juni 2016.

Nieuwe versie huishoudelijk reglement

Er is een aantal (niet inhoudelijke) wijzigingen aangebracht in het huishoudelijk reglement.

De aanpassingen behelzen:
- andere vormgeving
- versiebeheer
- eurobedragen zijn toegevoegd (oude versie bevatte alleen bedragen in guldens)

De nieuwe opzet maakt wijzigingen aanbrengen eenvoudiger.

Op de eerstvolgende ledenvergadering komt het bestuur met voorstellen voor inhoudelijke wijzigingen.

De nieuwe versie (pdf-formaat) vindt u hier.